Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchef till Spaningsgrupp vid Utredningsenheten, Aktionssektionen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Utlyst

06 september 2019

Ansök senast

01 oktober 2019

Referensnummer

A450.760/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Den Regionala utredningsenheten i Bergslagen består av utredningssektionen, forensiska sektionen, regionala it- brottcentrum och aktionssektionen.

Aktionsgruppsverksamheten ingår i den av regeringen beslutade särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet (GOB-satsningen). Här finns utrednings- och spaningsverksamhet. Spaningsverksamheten bedrivs enligt det framtagna konceptet NPS (Nationell personspaning).

I Region Bergslagen söker vi nu en gruppchef för en spaningsgrupp vid Aktionssektionen med placering i Örebro.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter 

• Gruppchefen leder gruppen och deltar i gruppens dagliga arbete samt ansvarar för att deras respektive uppdrag utförs medarbetardrivet och i en sund arbetsmiljö

• Gruppchefen ingår i sektionens ledningsgrupp

• Gruppchefen ansvarar för att spaningsarbetet bedrivs på ett professionellt sätt. Din roll som gruppchef blir sedan att leda spaningsgruppen mot de uppsatta målen

Det förekommer resor både inom och utom landet, ibland med kort varsel. Uppdraget innebär att du under perioder kan behöva verka i andra Polisregioner. 

Coachande ledarskap och aktivt medarbetarskap är något som genomsyrar verksamheten. Du kommer att få stor frihet att utforma ditt uppdrag samtidigt som det finns ett aktivt samarbete och stöd mellan övriga gruppchefer. 

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av Aktionssektionens ledningsgrupp. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Som chef för spaningsgrupp vid aktionsgruppsverksamheten i Region Bergslagen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

 • ingå i sektionens ledningsgrupp

 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • polisexamen enligt polisförordningen
 • minst 6 månader aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande arbetsledningserfarenhet

 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

är det meriterade om du har

 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt-, indirekt- eller strategisk nivå

 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • ingått i ledningsforum

 • erfarenhet av att delta i /driva samverkan mot samhällsaktörer utanför polisorganisationen
  erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef Katja Nyström, 070-3001346. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Maria Coltman, HR-konsult, 010-5675066

Fackliga företrädare

Polisförbundet, SACO, ST, SEKO nås via polisens växel 11414

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
– Omfattningen är heltid. Enskild överenskommelse om förtroendearbetstid tillämpas.
– Placering vid Spaningsgrupp Aktionssektionen

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning


Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.


Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 1 oktober 2019 via e-post till jobb.bergslagen@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A450.760/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att ta kontakt med ansvarig HR-konsult Maria Coltman på tel. 010-567 5066. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen