Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Chef för Stöd/Service grupp i LPO Södra Ångermanland

Chef för Stöd/Service grupp, LPO Södra Ångermanland, PO Västernorrland, placeringsort Kramfors

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västernorrland län

Utlyst

27 september 2019

Ansök senast

20 oktober 2019

Referensnummer

C31593/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

I regionen finns 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.

Lokalpolisområde Södra Ångermanland innefattar tre kommuner, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun. I lokalpolisområde finns det fyra (4) BF/IGV grupper som täcker området dygnet runt och tre utredningsgrupper, två Stöd/Service grupper samt en grupp med Områdespoliser. Samtliga grupper leds av en gruppchef.
Stöd/service grupperna är ett administrativt stöd för ledningen och verksamheten inom lokalpolisområdet. Gruppen består bland annat av personal med arbetsområde reception, garage, vaktmästeri och diarium av olika slag vid alla tre orterna, Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Vi söker en gruppchef till Stöd/Service gruppen, med placeringsort i Kramfors.

 

Arbetsbeskrivning

Som chef för stöd/service-grupp vid region Nord
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Vi söker dig som har minst 6 månaders erfarenhet som arbetsledare, projektledare eller liknade samt erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. Du har erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet och har för funktionen relevant examen/utbildning.

Det är meriterande om du har drivit och/eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.


Du besitter

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Hans Björner, Chef LPO Södra Ångermanland, tfn: 073-070 34 10

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord (Jessica Jonsson 070-2632759), SEKO polisen,
SACO-S region Nord samt ST region nord, nås via polisens växel 11414.

Övrig information

 • Tillsvidare anställning med ett förordnade för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma inledas med en provanställning
 • Placeringsort Kramfors

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 20 oktober 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med bemannande chef.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen