Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Gruppchefer till vår analysverksamhet i Linköping

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

20 september 2019

Ansök senast

23 oktober 2019

Referensnummer

A467.486/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping och finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är sammanlagt cirka 520 personer. NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Idag består NFC av sju sektioner med verksamhet inom områden som informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik, samt ett kansli.

Med anledning av intern omorganisation söker NFC gruppchef till Kemi-och tekniksektionens instrumentanalysgrupp samt till Droganalyssektionens grupper.

Kemi- och tekniksektionen arbetar i stort med att analysera spår som säkrats på brottplatser, t.ex. brandrester, oljor, färger, glas och explosivämnen. Inom instrumentanalysgruppen utförs kontroll och kalibrering av bevisinstrument för alkoholutandning. 

Droganalyssektionens övergripande uppdrag är att genomföra undersökningar och analyser av material som misstänks innehålla narkotika, hälsofarlig vara och/eller dopningsmedel.

De analystekniker som används på sektionerna är bl.a. SEM, LC-MS, GC-MS, GC-FID, GD- IRD, FTIR, NMR, RAMAN.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef

ska du

 • ha personalansvar
 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 •  ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • samverka med de andra gruppcheferna på sektionen för att gemensamt planera och utveckla verksamheten
 •  ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
 • samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 •  verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du 

 • minst 6 månaders erfarenhet av ledarskap som chef, arbetsledare eller projektledare
 • akademisk examen/utbildning inom ett för funktionen relevant område eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 
 • utbildning inom chefs- och ledarskap är det meriterande
 • erfarenhet/utbildning i projektledning är det meriterande
 • erfarenhet av offentlig upphandling är det meriterande
 • erfarenhet av arbete i en ackrediterad verksamhet ISO 17025 är det meriterande

besitter du

 •  förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Helene Hed, sektionschef 010-56 28 213 respektive gruppchefstjänster på Droganalyssektionen lämnas av Maria Lindstam, sektionschef 010-56 28 346 .Information om rekryteringsprocessen lämnas av: ninwa.youssef@polisen.se.

Fackliga företrädare

För Polisförbundet: Per Thollin 010-5638586, för Saco-S: Nils Hydén 010-5628242, för ST: Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-5622110.

Övrig information

Anställning
• Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
• Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
• Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.na@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A467.506/2019 i mailet ärendemening.


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med ninwa.youssef@polisen.se


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Polismyndigheten behandlar de uppgifter som du lämnar i samband med en rekryteringsprocess för att administrera ansökan och tillsätta den aktuella befattningen. Om du anställs kommer uppgifterna att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Ansökningshandlingar betraktas dock som allmänna handlingar som ska tas om hand för arkivering enligt gällande arkivreglering. Handlingarna kan därför komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen och får gallras efter två år.

Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2019!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen