Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

RLC-befäl, Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Blekinge län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Gotlands län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Örebro län, Östergötlands län, Skåne län, Södermanlands län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrland län, Västmanlands län, Västra Götalands län

Utlyst

13 september 2019

Ansök senast

27 september 2019

Referensnummer

A469.467/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen har ca 1700 anställda. Regionen består av tre polisområden samt tre regionala enheter som lyder direkt under regionpolischefen.
Region Bergslagens ledningscentral, RLC, ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen. RLC är en sektion vid operativa enheten och från ledningscentralen leds den händelsestyrda verksamheten genom befäl och operatörer. RLC är placerad i regionens huvudort Örebro. Vi bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete av vår verksamhet.

RLC står inför en rad förändringar för framtiden. Under 2020 kommer ett Regionalt Taktiskt Center (RTC) införas på RLC. RTC:s uppgift blir att lägesfölja samt skapa en regional inriktning och samordning.

RLC är idag lokaliserat i polishuset i Örebro men kommer på sikt att omlokaliseras tillsammas med ett antal externa samverkansaktörer till nya lokaler. De nya lokalerna kommer ge förbättrade möjligheter till ledning och samverkan på både operativ och strategisk nivå, både internt som externt.

Sedan 2018 finns det en nationell utbildning riktad till RLC-befäl. Den bedrivs på Sörentorp i Stockholm. Utbildningen är framtagen för att ge en hög kompetensnivå som är likvärdig i hela Sverige.

Arbetsbeskrivning

Som RLC-befäl ansvarar du, under ledning av vakthavande befäl, för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen. RLC-befäl är operativ arbetsledare för ett begränsat antal operatörer och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden. I arbetet som RLC-befäl ingår bl. a. att:

• Göra prioriteringar av komplicerade ärenden
• Initiera, och i förekommande fall bedriva, operativ ledning av yttre resurser
• Leda händelsestyrd verksamhet
• Samverka med PKC, yttre befäl & jourhavande förundersökningsledare
• Samverka med externa myndigheter & organisationer
• Delta i stabsfunktion vid särskild händelse
• Coacha och vägleda operatörer i den dagliga driften
• Samverka med andra RLC-befäl i driften
• Delta i utvecklings- och förbättringsarbete av vår verksamhet

Kvalifikationer

• Vi söker dig som har erfarenhet som arbetsledare, projektledare eller motsvarande liksom tidigare erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Vi söker dig med bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat inom det egna ansvarsområdet liksom att du ingått i något ledningsforum.
• Gått Polisutbildningen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104) och ha kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället samt relevanta regelverk för polismyndighetens verksamhet.
• Ha kunskap om MS Office-paketet

Meriterande
• Det är meriterande om du arbetat som RLC-befäl eller liknande vid regional ledningscentral.
• Det är meriterande om du har kunskap om Polisregion Bergslagens mål- och aktivitetsarbete.
• Det är meriterande om du har drivit och/eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.
• Det är meriterande om du har kunskap om operativ ledning
• Det är meriterande om du har kunskap och är insatt i förändringsprocessen inom RLC.
• Det är meriterande genomfört utbildning och har kunskap i Storm Standard/Cortex/Karta.

Personliga egenskaper
• Förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service.
• Förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning.
• Tillit och förtroende för människors förmåga och vilja att bidra.
• Förmåga att kommunicera tydligt och vara lyhörd.
• Förmåga att hantera flera moment och dataprogram samtidigt under hög press
• Förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverka och fatta beslut.
• Förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarkriterier.
• Förmåga att realisera Polismyndighetens inriktning avseende likabehandling i den egna verksamheten.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta: 
Maria Lager Gruppchef RLC Bergslagen, 073-0673435, maria-e.lager@polisen.se

Björn Andersson Gruppchef RLC Bergslagen, 070-3205946, bjorn-r.andersson@polisen.se

Fackliga företrädare

SEKO, Polisförbundet, SACO-S: 114 14
ST Tommy Sjöstrand: tommy.sjostrand@polisen.se 010-56 73404, 070-335 12 94

Övrig information

Anställningsform: Inspektör, tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal annonserade arbetstillfällen: 4-7
periodplanering

Ansökan:
Du som är intresserad av att arbeta som RLC-befäl är välkommen med din ansökan bestående av CV och en motivering till varför du visar ditt intresse senast 27/9. Skicka din ansökan till jobb.bergslagen@polisen.se och ange referensnummer A469.467/2019 i ämnesraden.

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med rekryterandechef.

Vid rekryteringen kan vissa färdighetstester komma att tillämpas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen