Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Sektionschef insatsstyrka Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

09 september 2019

Ansök senast

29 september 2019

Referensnummer

A461.236/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Polismyndighetens operativa enhet en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i hela myndigheten. Vårt uppdrag är att stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder.

Sektionen för insatsstyrkan i Stockholm har som huvuduppgift att hantera särskilt komplicerade och farliga situationer och att stödja verksamheten mot den grovt organiserade brottsligheten. Arbetsplatsen består av sektionschef, NIK-samordnare, insatsledare, gruppchefer, instruktörer, insatsoperatörer, förhandlarkoordinatorer, support och planerare. Sektionen processleder förhandlarverksamheten som i dagsläget består av 24 medarbetare.

Sektionen består i dagsläget av 100 medarbetare. Insatsstyrkan bedriver ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, stärka den operativa förmågan i polisområden och ge bättre service till medborgarna. Sektionen bedriver internutbildning mot främst huvuduppgiften om ca 25 % av arbetstiden.

Vi söker nu en sektionschef till insatsstyrkan i Stockholm, med placering på Karlsro i Ulriksdal, Stockholm.

Som sektionschef leder du en organisation i ständig utveckling. Du är direkt underställd chefen för den operativa enheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Tillsammanas med din ledningsgrupp ansvarar du för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas med hjälp av medarbetarnas drivkrafter

Insatsstyrkan i Stockholm ingår i och är en del av det Nationella insatskonceptet (NIK). Stockholm är tillsammans med insatsstyrkorna i region Väst och Syd s.k förstärkt regional förmåga. Processen ägs av Noa och leds genom en processledare i samverkan med de regionala NIK-samordnarna. NIK utgör ett led i att säkerställa en mer kvalificerad ingripandeförmåga för situationer när farligheten hos gärningsmän och komplexiteten i insatsmiljö utgör försvårande omständigheter för polisen.

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef vid insatsstyrka Stockholm

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas med hjälp av medarbetarnas drivkrafter
 • ingå i operativa enhetens ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som sektionschef för insatsstyrkan

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen
   

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Meriterande är om du har

 • god förståelse och kunskap om Polismyndighetens olika verksamhetsgrenar
 • erfarenhet av operativ ledning och erfarenhet av utredningsverksamheten inom polisen
 • erfarenhet och god förståelse för helheten och andra verksamhetsgrenar inom myndigheten
 • god kännedom om lokalpolisområdesverksamheten
 • god kännedom och erfarenhet av insatsverksamhet
 • erfarenhet av att delta i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå
 • erfarenhet att leda/arbeta med verksamhet som är processtyrd.

 
Läs hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polismästare Michael Fetz, telefon 010 567 70 02

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Ulf Pauli, telefon 073 910 10 00
Seko Polisen: Fiasel Jafri, telefon 070 649 64 90
Saco-S: Victoria Löfstedt, telefon 010 563 88 66
ST: Åsa Jacobsson, telefon 076 882 94 05

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering i Karlso, Ulriksdal
   

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 29 september 2019 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med referensnummer A461.236/2019 i mejlets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer enligt ovan via papperspost till adressen Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 september 2019!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen