Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Sektionschef till operativa enheten, Sektion 3, trafik/sjöpolisen

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

27 september 2019

Ansök senast

21 oktober 2019

Referensnummer

A492.196/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är Polismyndighetens operativa enhet en bärande del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i hela myndigheten. Vårt uppdrag är att stärka den operativa förmågan i polisområdena och att möta människor i deras initiala kontakt med polisen, bland annat i samband med akuta händelser och brottsanmälningar, och vi arbetar dessutom med långtgående utredningsåtgärder.

 

Vi söker nu en sektionschef för den del av operativa enheten, Sektion 3, som har ansvar för region Stockholms trafiksäkerhets- och sjöpolisverksamhet.

 

Trafikverksamheten bedrivs från lokaler i Solna Strand där de specialistutbildade trafikpoliserna och bilinspektörernas inriktning är tillsyn och kontroll av den yrkesmässiga trafiken, samverkan med lokalpolisområden och andra aktörer för att uppnå Nollvisionens etappmål samt åttaganden från EU. Sektionen har även ansvaret för genomförandet av eskortverksamheten. Sektionen har två utredningsgrupper, den som är placerad vid trafikpolisen hanterar egeninitierade ärende samt regionens dödsolyckor i trafikmiljö med misstanke om vållande till annans död.

 

Sjöpolisverksamheten bedrivs från lokaler i polishuset i Nacka och de flesta av polisbåtarna finns vid Nacka Strand. Verksamhetsinriktningen är tillsyn och kontroll av sjötrafik inom regionen, dykare som utför forensiska dykuppdrag i hela landet samt en utredningsgrupp som hanterar sjörelaterade brottsutredningar, sjöfynd och beslagtagna båtar och båtmotorer.

Sektionen består i dagsläget av totalt drygt 100 medarbetare. Sektionen bedriver ett ständigt utvecklings- och förändringsarbete i syfte att bli en attraktiv arbetsplats, göra medborgarnas färdväg till sjöss och land blir så säker och trygg som möjligt.

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef för trafik- och sjöpolisverksamheten i Stockholm

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för trafik- och sjöpolisverksamheten i region Stockholm
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i den operativa enhetens ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

För att lyckas i rollen

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

 

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polismästare Michael Fetz, telefon 010 567 70 02.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Ulf Pauli, telefon 073 910 10 00
Seko Polisen: Fiasel Jafri, telefon 070 649 64 90
Saco-S: Victoria Löfstedt, telefon 010 563 88 66
ST: Sahhar Saremi, telefon 073 543 80 75

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i både Solna Strand och i Nacka Strand

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 21 oktober 2019 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A492.196/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr. A492.196/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 oktober 2019!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Till toppen