Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Vakthavande befäl till Region Bergslagens ledningscentral

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Blekinge län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Gotlands län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Örebro län, Östergötlands län, Skåne län

Utlyst

13 september 2019

Ansök senast

27 september 2019

Referensnummer

A469.504/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen har ca 1700 anställda. Regionen består av tre polisområden samt tre regionala enheter som lyder direkt under regionpolischefen.

Region Bergslagens ledningscentral, RLC, ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen. RLC är en sektion vid operativa enheten, från ledningscentralen leds den händelsestyrda verksamheten genom befäl och operatörer. RLC är placerad i regionens huvudort Örebro. Dagens servicenivå är bra, dock bedriver vi ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete av vår verksamhet.

Vid RLC finns regionens vakthavande befäl. I gruppen ingår medarbetare ansvariga för utövande av taktisk ledning i regionen. Med taktisk ledning avses att vid behov proaktivt leda och omfördela resurser inom regionen där de bäst behövs eller kan förväntas komma att behövas i det korta tidsperspektivet. Vakthavande befäl har vidare inom ramen för vaktuppdraget det yttersta ledningsansvaret för regionens minutoperativa verksamhet.

Vakthavande befäl fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande författningar, polismyndighetens mål och de mål som enligt myndighetens styrmodell utarbetats av medarbetare och chefer vid respektive RLC.

Vi söker nu dig som vill arbeta som Regionaltvakthavande befäl vid Region Bergslagens ledningscentral.

Arbetsbeskrivning

Som vakthavande befäl vid RLC Bergslagen ska du bland annat:

Ansvara för att utifrån en uppdaterad operativ lägesbild utöva taktisk ledning inom regionen i nära samverkan med den nationella ledningscentralen. Med taktisk ledning avses att proaktivt leda och omfördela resurser inom regionen där de bäst behövs eller förväntas komma att behövas. Den taktiska ledningen ska utövas så att regionens samlade yttre resurser kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vakthavande befäl har inom ramen för vaktuppdraget det yttersta ledningsansvaret för regionens händelsestyrda verksamhet. Ledning av yttre resurs vid akuta ingripanden sker i nära samverkan med yttre befäl och jourhavande förundersökningsledare i polisområdena. Ledningen ska utövas med beaktande av att prioriterade planlagda insatser i regionens lokalpolisområden kan fullgöras.

Ledningen av den löpande verksamheten vid RLC utövas direkt av vakthavande befäl via RLC-befälen. Vakthavande befäl kan utses att vara räddningsledare för sådan statlig räddningstjänst som ankommer på polisen.

Vakthavande befäl ansvarar för att RLC fortlöpande delar information med PKC och NTV m.fl. avseende information som är av betydelse för att funktionerna gemensamt ska kunna upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna bästa service.

Vakthavande befäl fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande författningar, polismyndighetens mål och de mål som enligt myndighetens styrmodell utarbetats av medarbetare och chefer vid RLC.

Vakthavande befäl initierar och ansvarar för att regionen snabbt kan övergå att leda verksamhet i särskild ordning enligt bestämmelser för särskild händelse.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
•Polisexamen
•Du ska ha bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet.
•Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat inom det egna ansvarsområdet liksom att du ingått i något ledningsforum.
•Förmåga självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning.
•förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarkriterier.
•Kunskap i MS Office-paketet.
•Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad, analytisk, effektiv och har förmåga att arbeta i ett högt tempo. Du behöver vara ansvarskännande och bekväm med att fatta beslut. Du uppskattar att arbeta i team samtidigt som du har en förmåga att arbeta enskilt och självständigt. Du kan samarbeta både internt och externt. Dessutom önskar vi att du har en vilja och förmåga att metodutveckla och att följa med i den tekniska utvecklingen. Det ska vara självklart för dig att arbeta för ständig vidareutveckling av verksamheten.

Meriterande:
•Arbetat som vakthavande befäl vid RLC.
•Om du har arbetet på direkt ledningsnivå.
•Du har drivit och/eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.
•Du har kunskap och är insatt i förändringsprocessen inom RLC.
•Genomfört Polisens chefsprogram - Det direkta ledarskapet - eller motsvarande utbildning.
•Genomgått nationell stabsutbildning och/eller stabsmetodiksutbildning.
•Förundersökningsledarutbildning.
•Erfarenhet från insatsplanering och/eller tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse.
•Erfarenhet av operativ ledning.
•Kunskap i Storm MA/Cortex/Karta.
•Kunskap om eftersök av försvunnen person (EFP)
•Kunskap om utredning och lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)
•Genomgått den nationella VB-utbildningen.

Personliga egenskaper:
•förmåga att, som regionpolischefens förlängda arm, utöva operativ ledning och styrning av regionens samlade resurser under icke kontorstid och vid behov omfördela resurs där den bäst behövs, tillsammans med polischef i beredskap och i förkommande fall kommenderingschef,
•förmåga att se verksamheten och separata händelser i ett helhetsperspektiv och vara proaktiv vid utövandet av taktisk ledning,
•förmåga att utifrån ett medborgarperspektiv bedriva ett nära och prestigelöst samarbete med PKC och växeln med grundsynen att RLC ingår som en del i polisens samlade frontdesk,
•förmåga att för den interna verksamheten inom RLC omfördela resurser där den bäst behövs, att kunna göra snabba prioriteringar och fatta snabba beslut på ibland ofullständigt beslutsunderlag,
•förmåga att kommunicera tydligt och rakt men ändå - så långt tiden tillåter - vara lyhörd för andras uppfattningar,
•förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom ramen för delegationen,
•förmåga att leda den löpande verksamheten i RLC genom underställda chefer och ge dessa chefer erforderligt stöd,
•förmåga synliggöra alla medarbetare och chefer i RLC och tillvarata medarbetarnas potential i utvecklingen av verksamheten,
•förmåga att ge medarbetare och chefer feedback och återkoppling på utfört arbete, tillit och förtroende för medarbetarnas förmåga och vilja att vilja bidra och ge medborgarna en god service,
•förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarkriterier,
•förmåga att realisera polismyndighetens inriktning avseende likabehandling i den egna verksamheten.
•Förmåga att upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service.
•Förmåga att kommunicera tydligt och rakt och vara lyhörd, vilket inkluderar förmågan att läsa av medarbetarnas reaktioner i enskilda ärenden,
•Förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverka och fatta beslut.
•Förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde
•Strukturera information och skapa överblick
•Omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift
•Bör kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner


Rekryterande chef: Johan Wallenius, 076-780 53 40, johan.wallenius@polisen.se

Fackliga företrädare


SEKO, Polisförbundet, SACO-S: 114 14

ST Tommy Sjöstrand: tommy.sjostrand@polisen.se 010-56 73404, 070-335 12 94

Övrig information

Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal annonserade arbetstillfällen: 4-7
periodplanering

Du som är intresserad av att arbeta som regionalt vakthavande befäl är välkommen med din ansökan bestående av CV och en motivering till varför du visar ditt intresse senast 27/9. Skicka din ansökan till jobb.bergslagen@polisen.se och ange referensnummer A469.504/2019 i ämnesraden.

Majoriteten av de vakthavande befälen är idag män varför vi gärna ser kvinnliga sökanden för att få en jämnare könsfördelning.

Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt med rekryterande chef.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen