Gruppchef till grova brott på regionala utredningssektionen

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

30 mars 2020

Ansök senast

20 maj 2020

Referensnummer

C37924/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Utredningsenheten
Utredningsenheten är organiserad i sju sektioner: Bedrägerisektionen, Forensiska sektionen, Sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Sektionen för brottsoffer och personsäkerhet (BOPS), Utredningssektionen, Sektionen mot internationell och grov organiserad brottslighet (IGOB), It-brottssektionen samt ett kansli. Enheten har i dagsläget ca 525 anställda. Utredningsenheten bedriver operativ verksamhet över hela region Väst i en nära samverkan med polisområden och lokalpolisområden

Utredningssektionen
Sektionen har i dagsläget nio grupper fördelade på sju verksamhetsområden. Utredning av grova brott (PUG) består i dag av tre grupper där ”kalla fall” ingår, Operativa analysgruppen, Miljöbrottsgruppen, Arbetsmiljöbrottsgruppen Circa-gruppen, Brottssamordningsgruppen samt gruppen för demokrati- och hatbrott.

Till en nyetablerad grupp inom utredning av grova brott söker vi nu en gruppchef.

Arbetsbeskrivning

Du får det spännande uppdraget att bygga upp och etablera en arbetsgrupp där ödmjukhet, vilja att samarbeta och ta ansvar är avgörande faktorer för att nå framgång i de omfattande utredningar som bedrivs inom verksamheten. Utredningarna sker i nära samverkan med företrädare för exempelvis verksamheter inom polisen, åklagarmyndigheten och andra samverkande myndigheter.

Som gruppchef har du personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar för din grupp. Utöver det ingår i rollen att verka som utredningsledare i förundersökningar.

Du ingår i sektionens ledningsgrupp samt den operativa ledningsgruppen för grova brott och delar det regionala processansvaret tillsammans med övriga gruppchefer. På sikt kommer du att ingå i regionberedskapen.

Som gruppchef vid grova brott
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i den operativa ledningsgruppen
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • tillsammans med övriga gruppchefer i operativa ledningsgruppen ansvara för att utveckla de regionala processerna för grova brott

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef vid grova brott

har du 

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som gruppchef, arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av att arbeta med brottsutredningar
 • erfarenhet och kompetens inom förundersökningsledning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • förundersökningsledarutbildning såsom exempelvis NFU, FU-Bas eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har NFU-utbildning

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: gruppchef till regionala utredningssektionen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av tf sektionschef chef, Martin Andersson. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult AnnaKarin Jungerfelt. Båda nås via Polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, Seko Polisen. Samtliga nås via Polisens växel
114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning för personer som inte redan är anställda inom Polismyndigheten
 • Regionala utredningsenheten, Utredningssektionen, PUG-utredning

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 20 maj 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen