Gruppchef till Bedrägeri, Utredningssektionen polisområde Uppsala

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

22 april 2020

Ansök senast

11 maj 2020

Referensnummer

C37589/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Mitt har ca 2 000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Uppsala, Västmanland och Gävleborg, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Uppsala består av ett områdeskansli, utredningssektion och tre lokalpolisområden; Uppsala/Knivsta, Enköping/Håbo och Norduppland.

Utredningssektionen i Polisområde Uppsala består av nio grupper med varierande verksamhetsinriktningar. Grupperna bedriver utredningsarbete inom bland annat grova brott, bedrägeri, beslag, spaning, utredningsjour och brott i nära relation (vuxen och barn).

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av utredningssektionens ledningsgrupp, vilken fattar beslut gällande verksamheten. I övergripande frågor samverkar du med övriga gruppchefer, vilket innebär att du förväntas vara aktiv och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Vi söker nu en gruppchef för Bedrägeri med placering i Uppsala.

Gruppen Bedrägeri utreder bedrägerier enligt fördelningsplan både med frihetsberövade och ärenden med okänd gärningsman. Ärendena är ofta mycket omfattande. Det finns tillgång till analytiker och tillgångsutredare och man samverkar med andra grupper, t.ex. UND, Grova brott och span, inom polisområdet för att nå robusta förundersökningar.

 

Kvalifikationer

Som chef för Bedrägerigruppen vid Utredningssektionen Polisområde Uppsala,

 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • hantera din dubbla roll som chef och medarbetare
 • förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde
 • du strukturera information och skapa överblick
 • omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift
 • inspirerar du till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål

 

 är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
 • Polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, d.v.s. bedriva utredningar
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av förundersökningsledning samt arbete med bedrägerier.

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till Bedrägeri

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. 


Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Åsa Fredriksson, tfn 070-294 11 55.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Ingrid Hammer Larses Tel. 073-026 37 32

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO. Nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan eventuellt inleda anställningen.
 • Placering – Uppsala

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 11 maj 2020.

 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

 

 

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen