Chef till utredningsgrupp 3, Hässleholm

Chef till utredningsgrupp 3, Hässleholm.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län, Blekinge län

Utlyst

13 augusti 2020

Ansök senast

27 augusti 2020

Referensnummer

C40887/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Blekinge nordöstra Skåne sträcker sig från Hässleholm i väst till Karlskrona i öst. Befolkningen i området är cirka 336 000. Polisområdet består av ett områdeskansli, Utredningsjourssektion, Utredningssektion samt lokalpolisområdena Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona och Kristianstad.

Utredningssektionen består av 5 utredningsgrupper samt en grupp för verksamhetsstöd, 1 grova brott och 1 BINR i Kristianstad, samt 1 kombinationsgrupp på respektive ort i Hässleholm, Karlshamn och Karlskrona. I kombinationsgrupperna utreds ärenden som gäller både grova brott och brott i nära relation. Inom utredningssektionen finns även spaningsgrupper och en beslagsgrupp. På utredningssektionen hanteras de brott som enligt brottskatalogen ska hanteras på polisområdesnivå såsom brott i nära relation mot såväl vuxen som barn, sexualbrott och grova våldsbrott.

Utredningssektionen arbetar för att utveckla förmågan att nå de långsiktiga strategiska målen, förbättra utredning och lagföring, stark lokal närvaro samt vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner. Vi har därför genomfört en rad förändringar så som utökat resursen med fler medarbetare och förändrat arbetssätt. Vi arbetar ständigt med att utveckla metoder och hitta bättre lösningar. Vi söker dig som har vilja och driv att vara en del i vårt spännande arbete. För oss är det självklart att vi samverkar såväl inom sektionen som tillsammans med andra sektioner.

Vi värnar om en god personalpolitik och arbetsmiljö, vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Nu söker vi dig som vill leda utredningsgrupp 3 (kombigrupp), som utreder grova brott och brott mot särskilt utsatta med placeringsort Hässleholm. Du har verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för gruppen. Du förväntas medverka i stabsarbete och kommer eventuellt att omfattas av beredskapstjänstgöring.

Arbetsbeskrivning

Som chef för utredningsgrupp 3

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare- du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • minst sex månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • minst två års erfarenhet av att arbeta med brottsutredningar inom polisen.

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:

 • tidigare chefserfarenhet
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att leda utredningsarbete
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
 • genomgått chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.

Fullständig kravprofil chef till utredningsgrupp 3, Hässleholm.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Åsa Nilsson, 0768695170 alt. asa-p.nilsson@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Anne-Lie Holgersson, 0768-711721, annelie.holgersson@polisen.se.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Per Elmberg, 010-5620343 , ST region syd, Jörgen Mårtensson, 010-56 18155, st.region-syd@polisen, SACO-S region Syd, Kjell Frisdal, 070-356 48 71, saco-s.regionsyd@polisen.se, Seko Syd, SEKO Polisen, Monica Veberg, 0705 - 491 135.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Placering: Utredningssektionen, utredningsgrupp 3, polisområde Blekinge nordöstra Skåne.
Placeringsort: Hässleholm
Arbetstid: Flexibel arbetstid.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering ochhttps://polisen.se/sakerhetsprovning.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 27 augusti 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering.

Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig HR-konsult Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se, 010-56 201 27.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg