Gruppchef till RUE Forensiska sektionen, Region syd (Forensisk station POSS)

Den regionala utredningsenheten (RUE) ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

31 juli 2020

Ansök senast

28 augusti 2020

Referensnummer

A424.829/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Den regionala utredningsenheten (RUE) ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid RUE utreds bl. a miljö- och arbetsmiljöbrott, vissa
IT-brott, större bedrägeriärende, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Vid enheten organiseras regionens brottsamordningsfunktion, aktionsgrupper, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, teknikspaning samt den forensiska verksamheten.

Den Forensiska sektionen har idag verksamhet på 10 orter i region Syd med under de närmsta åren cirka 100 medarbetare. Verksamheterna är varierande med kriminalteknik som huvudfokus. Kriminaltekniken spelar idag en väldigt viktig och framträdande roll i utredningsprocessen och vidare i lagförandet. Forensiska sektionen har två verksamhetsgrenar som genomför kriminaltekniska undersökningar, det är kriminaltekniker och lokala brottplatsundersökare.

Kriminaltekniken är en framtidsorienterad verksamhet och en viktig del av utredningsprocessen, både när det gäller metoder, teknisk utveckling och kompetenskrav. Teknisk bevisning har stor betydelse i brottsutredningar och bidrar till lagföring och ökad uppklarningsprocent. Vårt arbetssätt kännetecknas av god kompetens, hög tillgänglighet samt ett bra samarbete med kollegor, uppdragsgivare och andra intressenter. Vi är objektiva, opartiska och engagerade i vårt arbete. I region syd har det genomförts en större regional översyn gällande forensisk verksamhet där bland annat placering av forensiska stationer har beslutats och övergripande frågor kring kriminalteknik fastställts. Implementeringen av detta och införandet av nya rutiner och samverkansformer kommer att bli en central del för den medarbetare som erhåller aktuell tjänst.

Om du är utbildad kriminaltekniker är inriktningen att du kvarstår i beredskapen för regionen.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för Forensik 2 på den Forensiska sektionen på RUE i region Syd.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten som gruppchef för Forensik 2 innebär arbetsledning av kriminaltekniker och annan personal med arbetsuppgifter inom forensisk station, både i Malmö och Lund. Funktionen är polisiär då du förväntas kunna verka i yttre tjänst. Du förväntas kunna verka som insatsledare forensik samt bemanna olika forensiska funktioner inom Argus.

Som chef för gruppen

ska du

 • vara forensiska sektionens primära samverkanspartner med utredningsverksamheten i POSS, exempelvis genom att delta i polisområdets UL-forum, utbildningsinsatser o s v.
 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • eventuellt ersätta sektionsledningen vid frånvaro

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Har du

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare inom polismyndigheten
 • polisexamen
 • verkat/verkar i funktionen som FU-ledare och/eller direkt chef inom utredningsverksamheten
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

meriterande

 • utbildning i operativ ledning
 • kunskap och erfarenhet inom kriminalteknik.
 • erfarenhet av reception/serviceverksamhet
 • arbetat med forensisk verksamhet
 • erfarenhet av kvalificerad utredningsverksamhet
 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
 • du har drivit- och eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga att vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen Här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av tf. bitr. sektionschef Robert Matic, 0725-210624

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Patricia Plajer, 0722-319283, patricia.plajer@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet Malmö, Theres Lindgren nås via 0702-87 89 99, SACO-S nås via Kjell Frisdal, tfn 070-356 48 71 eller mail kjell.frisdal@polisen.se, SEKO Polisen, Monica Veberg nås via 070 - 549 11 35, ST nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som inspektör med förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Region syd, RUE, Forensiska sektionen, Forensik 2.
 • Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse
 • Arbetstid: Dagtid med flex enligt avtal

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.syd@polisen.se senast den 28 augusti 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr.A424.829/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du tydligt skriver detta i ärendemeningen (OBS. SKYDDAD-ID), alternativt skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A424.829/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Har du några frågor kring ansökan är du varmt välkommen att kontakta ansvarig HR-konsult Patricia Plajer.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post