Gruppchef till Underrättelseenheten Sektion Nord, Solna

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 januari 2021

Ansök senast

25 januari 2021

Referensnummer

A721.520/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm, har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden; City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Underrättelseenheten i region Stockholm ansvarar för regionens underrättelsesverksamhet och har bland annat till uppgift att upptäcka, förebygga och förhindra brottslighet och ordningsstörningar samt generera kunskap om brottslighet och kriminella aktörer. Enheten ansvarar också för att samordna och stödja underrättelseledda åtgärder och insatser rörande allvarlig och organiserad brottslighet. Stort fokus läggs på att ta fram underrättelseprodukter och beslutsunderlag för chefer och olika beslutsfattare. Verksamheten bedrivs i både strategisk, operativ och taktisk tidsskala.

Underrättelsesektion Nord har ett geografiskt ansvar för norra Stockholm och arbetar stödjande mot Polisområde Stockholm Nord. PO Nord omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholms stad och består av 7 lokalpolisområden, 4 utredningssektioner och ett polisområdeskansli.

Nordsektionen består av tre grupper som var och en har ett geografiskt områdesansvar. Som gruppchef har du till uppgift att planera och leda underrättelsearbetet i ditt område i alla tre tidsskalor. En viktig del av underrättelseverksamheten är att vara ett stöd till den operativa och utredande verksamheten och det är därför av stor vikt att du som gruppchef har förmågan att kunna samverka med andra delar inom myndigheten.

Som chef för denna grupp:
Har du ansvaret för vårt nordöstra område med lokalpolisområdena Sollentuna, Södra Roslagen och Norrtälje som huvudmottagare. Som gruppchef är du direkt chef för ca 8-12 medarbetare. Du är underställd en sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp.

Placering i Solna.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid Underrättelseenheten Sektion Nord:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef vid Underrättelseenheten Sektion Nord:

har du

 • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
 • polisexamen alternativt annan för funktionen relevant utbildning (t. ex. inom statsvetenskap eller juridik)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde

är det meriterande om du har

 • erfarenhet av underrättelsearbete, gärna inom myndighet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför den egna organisationen
 • erfarenhet av eller kunskap om polisorganisationens verksamhet

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Henrik Rann, 073-331 57 86

Frågor om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Marie Södergran, 072-500 22 58

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, Seko Polisen nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

 • Anställning: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Arbetstidsförläggning:  Veckoplanerad (5:2)
 • Placering: Solna

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 25/1 2021 via e-post till jobb.stockholm@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A721.520/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr  A721.520/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75, Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post