Polismyndigheten söker Polisområdeschef till Gotland, Polisregion Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Gotlands län, Stockholms län

Utlyst

04 januari 2021

Ansök senast

21 januari 2021

Referensnummer

A730.144/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

Region Stockholm

Polisregion Stockholm har ca 7300 anställda. Inom de närmaste åren kommer regionen att tillföras ytterligare resurser fram till och med 2024. Regionen består av fyra polisområden (Stockholm Nord, Stockholm City, Stockholm Syd och Gotland), fyra regionala enheter (utredningsenhet, operativ enhet, gränspolisenhet och underrättelseenhet) samt ett regionalt kansli.

Polisområde Gotland är unikt såtillvida att det inom polisområdet finns endast ett lokalpolisområde. Den utredande verksamheten vid polisområdet bedrivs på utredningssektionen.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en chef för polisområde Gotland som är villig att satsa och fokuserat bidra till att utveckla regionens förmåga till effektiv brottsbekämpning och uppklaring.

Som chef för polisområde Gotland rapporterar du direkt till regionpolischefen samt ingår i Polisregionens strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha:

  • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
  • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
  • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
  • nu eller tills nyligen, en chefsbefattning på operativ nivå
  • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
  • relevant akademisk examen och/eller polisexamen

Det är meriterande:

  • om du nyligen har genomgått en eller flera polisoperativa ledningsutbildningar

När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Vi strävar efter en jämnställd ledningsgrupp. För oss är det viktigt att du har ett värderingsdrivet ledarskap i enlighet med polisens uppdrag. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Vi beskriver de erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) som vi mäter i bifogad kravprofil.

Se kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef regionpolischef Mats Löfving, 010-5630001.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Ingrid Hammer Larses, 073-026 37 32.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Ulf Pauli, telefon 010 563 08 91
Seko Polisen, Fiasel Jafri, telefon 070 649 64 90
Saco-S, Nils Karlsson, telefon 070 982 89 86
ST, Åsa Jacobsson, telefon 0768 829405

Övrig information

Anställning

  • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
  • Placering i Visby

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 21 januari 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Märk din ansökan med ref. A730.144/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr. A730.144/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post