Chef för Utvecklingscentrum Öst, Nationella operativa avdelningen

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Östergötlands län, Jönköpings län, Södermanlands län

Utlyst

29 december 2020

Ansök senast

20 januari 2021

Referensnummer

A716.265/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 33 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.


Nationella operativa avdelningen (Noa) ansvarar för att leda och samordna den nationella och internationella polisverksamheten samt driva polisens utvecklingsarbete. Genom nationell och internationell omvärldsbevakning och analys samt specialistförmågor är avdelningen ett stöd till verksamheten i hela landet med kunskap och resurser.  Vi är ca
1 750 medarbetare som verkar på ett flertal orter i hela landet.

Noas utvecklingsverksamhet bedrivs från Stockholm samt genom sju utvecklingscentrum (UC), geografiskt placerade i regionerna. UC Öst är placerat i Linköping. Utvecklingscentrumen ansvarar för uppföljning, förvaltning och utveckling av sina verksamhetsområden och ansvarar för samtliga införanden i polisregionen. Det innebär ett ansvar för införande även av metoder och utrustning som utvecklats vid andra utvecklingscentrum. UC Öst ansvarar bland annat för verksamhetsområden som transport av frihetsberövade, arrest, frågor kring psykisk ohälsa, narkotika (regeringsuppdrag) samt utvecklingsfrågor rörande mänskliga rättigheter.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Utvecklingscentrum Öst

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

Uppdraget som strategisk chef vid Utvecklingscentrum Öst
Som chef för Utvecklingscentrum Öst rapporterar du direkt till Noas avdelningschef samt ingår i Noas strategiska ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
    flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
  • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
  • ingått i ledningsgrupp
  • polisexamen och/eller relevant akademisk examen för befattningen

Vi ser det som meriterande om du ar ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå samt har en djupare kunskap om de verksamhetsområden som bedrivs vid UC Öst.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Vi strävar efter en jämnställd ledningsgrupp. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst.  Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Vi beskriver de erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) som vi mäter i bifogad kravprofil.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget samt rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Ingrid Hammer Larses, 073-026 37 32.

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh, SACO, tfn 010-56 391 37
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

Anställning

  • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
  • Placering i Linköping

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 20 januari 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr A716.265/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A716.265/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2021.

Sök jobbet

Ansök via e-post