Chefer till Utredningsjour 1 och 2 i PO Värmland/Region Bergslagen

Nu söker vi dig som vill leda och utveckla arbetet vid utredningsjouren, utredningssektionen i Polisområde Värmland.

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Värmlands län

Utlyst

04 januari 2021

Ansök senast

25 januari 2021

Referensnummer

C45574/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten består av drygt 30 000 medarbetare och är indelad i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. 

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort, i regionen arbetar ca 1900 medarbetare. Vi värnar om god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden. 

Nu söker vi dig som vill leda och utveckla arbetet vid utredningsjouren, utredningssektionen i Polisområde Värmland. Utredningssektionen har ett polisområdestäckande uppdrag och bedriver verksam inom hela Polisområde Värmland.  Utredningsjouren är placerad i Karlstad.

Arbetsbeskrivning

Som chef för utredningsjouren i Polisområde Värmland ansvarar du för att verksamhetens uppdrag utförs. En del av utredningsjourens uppdrag är att verka nära de händelser som inträffar i den händelsestyrda verksamheten och arbetar i det inledande skedet av en brottsutredning. Utredningsjourens utredande uppdrag har sin tyngdpunkt i den fortsatta utredningsprocessen i ärenden med frihetsberövade, från anhållande fram till häktning.

Utredningsjouren utgör en förstärkning till polisområdets totala utredningsresurs under obekväm arbetstid, kväll och helg och är i sitt uppdrag även ett stöd för initiala och efterföljande utredningsåtgärder i samband med grova brott.

Med början 2021 ingår polisområde Värmland i projektet snabbare lagföring, vilket innebär förändrade förutsättningar främst för förundersökningsledarverksamheten vid jouren.

Utredningsjourens uppdrag kan variera beroende på Polisområdets belastning och behov varpå rollen som gruppchef ställer höga krav på flexibilitet och lösningsfokus.

Kvalifikationer

Som chef för utredningsjouren i PO Värmland

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du
- Minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
- Polisexamen eller för funktionen relevant utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (bedriva förundersökningar)
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil: Gruppchef till utredningsjour 1-2

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Linda Axner HR-Konsult linda.axner@polisen.se
Urban Bengtsson Sektionschef Utredningssektion 1 PO Värmland 010-567 04 57

Fackliga företrädare

ST, SEKO, SACO-S och Polisförbundet nås via växeln 114 14

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

– Placeringsort Karlstad

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 25e januari 2021.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr C45574/2020, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg