Gruppchef till Regionledningscentralen, Stockholm

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

21 december 2020

Ansök senast

14 januari 2021

Referensnummer

A719.696/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholms regionledningscentral, RLC, är en arbetsplats i händelsernas centrum.
RLC ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och bedriver ett aktivt utvecklingsarbete av såväl verksamhet som arbetsklimat. RLC är navet i regionens blåljusverksamhet och hanterar idag ca 1,4 miljoner telefon- och radioanrop, samt ca 450 000 händelserapporter per år. Här leds och planeras dessutom alla större händelser i regionen. Arbetsplatsen är förlagd på Kungsholmen och består av 3 sektioner där RLC-operatörer, RLC-befäl, gruppchefer, vakthavande befäl, regionala insatsledare samt stödverksamheter arbetar sida vid sida.

Arbetsbeskrivning

Gruppchefer på RLC ansvarar, under ledning av vakthavande befäl, för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen. Gruppchefer på RLC arbetsleder operatörer, både poliser och civilanställda, och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden. Gruppchefer har också personalansvar för 5 -8 operatörer och ansvarar för utvecklingssamtal och lönesamtal med sina medarbetare i gruppen. Gruppchefer på RLC har förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverkar med olika parter inom och utanför Polismyndigheten samt fattar beslut.

Som gruppchef vid RLC i region Stockholm

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

  #LI-DNI

Kvalifikationer

Som gruppchef vid RLC Region Stockholm

har du

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdetoperatörsutbildning enligt FAP 140-1
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället sam relevanta regelverk för polismyndighetens verksamhet
 • erfarenhet av arbetsledning i minutoperativ verksamhet


är det meriterande om du har

 • erfarenhet och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse
 • chef- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • bred polisiär erfarenhet från olika delar i verksamheten som arbetsgivaren bedömer relevant
 • kunskap om operativ ledning
 • erfarenhet av polisiär utredning och lagföring

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:

Anna Kling Sektionschef RLC Sthlm 073-842 32 25

 

Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:

Matilda Kinghed, 073-842 46 32, matilda.kinghed@polisen.se

 

På grund av jul och nyår så kan vi ha begränsad tillgänglighet i mellandagarna.

Fackliga företrädare

Facklig kontaktperson för Polisförbundet, Björn Svensson nås på telefon 073-940 42 90

Fackliga kontaktpersoner för SACO, Fackförbundet ST, SEKO Polisen nås via polisens växel 114 14

 

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering; Stockholm Kungsholmen

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 14 januari 2021 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A719.696/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr xx/x via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Sök jobbet

Ansök via e-post