Gruppchef till spaningsgrupp 1, Utredningssektionen i PO Skaraborg

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

Län

Utlyst

09 december 2020

Ansök senast

10 januari 2021

Referensnummer

A697.638/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Skaraborg

Polisområde Skaraborg omfattar femton kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: LPO västra Skaraborg med Lidköping som huvudort och LPO östra Skaraborg med Skövde som huvudort. På Polisområdet finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Utredningssektionen

Utredningssektionen i polisområde Skaraborg är indelad i 6 grupper med olika verksamhetsinriktningar. 1 grova brottsgrupp, 1 BiNR grupp, 2 spaningsgrupper, 1 utredningsstödgrupp och 1 Jour FU-ledningsgrupp. Utredningssektionen har merparten av verksamheten med utgångspunkt i Skövde men finns även med medarbetare placerade i Falköping, Mariestad, Skara och i Lidköping.

Nu söker utredningssektionen en gruppchef för spaningsgrupp med placering i Lidköping och med ansvar för arbetsuppgifter i hela Polisområde Skaraborg.

Arbetsbeskrivning

Spaningsgrupperna arbetar utifrån polisområdets uppdrag när det gäller underrättelsestyrd spanings- och utredningsverksamhet. Det grundläggande uppdraget kan preciseras enligt följande:

 • Narkotika-, dopingbrott- och vapenbrott utan internationell anknytning
 • Brott planlagda eller begångna av strategiska gärningsmän som identifieras på polisområdes- eller lokalpolisområdesnivå
 • Grov systematisk brottslighet som begås av kriminella nätverk
 • Grov brottslighet i övrigt, gränsöverskridande tillgreppsbrottslighet eller seriebrottslighet där det föreligger underrättelseinformation
 • Utredningsverksamhet av egeninitierade ärenden främst angående narkotika- och vapenbrott. Som gruppchef kommer Du verka i rollen som förundersökningsledare i ett flertal ärenden
 • Spaningsgrupperna ska också med utgångspunkt från bl.a. lokal problembild bistå andra utredningsgrupper och verksamheter med spaningsinsatser och andra tvångsmedelsåtgärder när så krävs och beslutas.

Som gruppchef för spaningsgrupp på utredningssektionen:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

 är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för spaningsgrupp på utredningssektionen:

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som gruppchef, arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet och kompetens inom förundersökningsledning (meriterande)
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (meriterande)
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
   

 besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:

Andreas Vedebrand, chef utredningssektionen  
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:

Thomas Anderson, HR-konsult.

Du når båda via Polisens växel, telefon 114 14

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Om du inte redan är anställd inom Polisen startar anställningen med sex månaders provanställning.
 • Placering i Lidköping
 • Tjänsten innebär skiftestjänst (fast lista alt. veckoplanering)
   

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.vast@polisen.se senast den 23 december 2020. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A697.638/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A697.638/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. 

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

 

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

 

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post