Gruppchefer till utredningsverksamheten i Lokalpolisområde Göteborg

Har du ett starkt intresse för människor och relationer och förmåga att få andra att växa och utvecklas? Drivs du dessutom av vilja och starkt engagemang att hitta möjligheter till samverkan och bidra till utveckling och förbättring av verksamheten?

Organisation

Polisregion Väst

Län

Utlyst

09 december 2020

Ansök senast

23 december 2020

Referensnummer

C45138/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten

PO Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli. Polisområdet har ca 1430 anställda.

Lokalpolisområde City
Lokalpolisområde City består av två stadsdelar i Göteborgs stad. I lokalpolisområdet arbetar ca 260 medarbetare inom utredningsverksamhet, brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV), stöd/service samt kommunpoliser. Utredningsverksamheten är organiserad i sex utredningsgrupper som vardera leds av en gruppchef.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Vi förespråkar ett modernt ledarskap som också kännetecknas av helhetssyn och samarbete. Du har ett utpräglat intresse för relationer och människor. Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap i det dagliga uppdraget. Som gruppchef för en utredningsgrupp så leder du gruppens arbete, dels i rollen som förundersökningsledare, dels som arbetsledare.  Som förundersökningsledare leder du ärenden med känd och okänd gärningsman, där gärningsmannen både är under och över 18 år.  Du arbetsleder även utredare i förundersökningar med anhållna och häktade. I uppdraget ingår helgtjänstgöring för Storgöteborgs räkning. För närvarande innebär detta att du arbetar var tolfte helg.


Som gruppchef till utredningsverksamheten
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • ansvara för och bidra till en miljö som stimulerar samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • tillsammans med dina kollegor och medarbetare leda verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i den lokala ledningsgruppen under ledning av lokalpolisområdeschefen
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • samverka med externa parter, exempelvis åklagarmyndigheten, socialtjänsten, skolor etc- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef till utredningsverksamheten

har du

 • minst ett sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande inom de senaste 5 åren
 • polisexamen och/eller akademisk utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant i kombination med erfarenhet av utredningsverksamhet inom Polismyndigheten.
 • erfarenhet av att arbeta med brottsutredningar- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med andra samhällsaktörer utanför Polismyndigheten- ingått i ledningsforum (meriterande)
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå (meriterande)
 • erfarenhet av förundersökningsledning (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Fullständig kravprofil

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Theodor Smedius alternativt tf chef Niklas Norin. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Thomas Anderson. Kontaktpersonerna nås via Polisens växel 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen. Samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas om man inte redan har en anställning inom Polismyndigheten.
 • Placering vid lokalpolisområde City, Polisområde Storgöteborg, region Väst
 • Arbetstid dagtid, flex. Helgtjänstgöring kan förekomma

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 23 december 2020.

 Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.


Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 23 december 2020. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.