Gruppchef Grova brott, Utredningssektionen Polisområde Södermanland

Vi söker en gruppchef till utredningsgruppen för Grova brott, med placering i Eskilstuna.

Organisation

Polisregion Öst

Län

Södermanlands län

Utlyst

10 februari 2020

Ansök senast

28 februari 2020

Referensnummer

A068.644/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten i Region Öst ca 2000 anställda som arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Södermanland är indelat i tre lokalpolisområden, en utredningssektion och ett polisområdeskansli.

Nu söker vi en gruppchef till utredningsgrupp Grova brott som organisatoriskt tillhör Utredningssektionen i Polisområde Södermanland.

Gruppen utgörs idag av ca 12 medarbetare med både polisiär och annan utbildningsbakgrund. Tillsammans ansvarar gruppen för utredningar innefattande grova brott, men även i förekommande fall andra typer av brott som kan komma att hanteras av utredningssektionen. Gruppen hanterar de frihetsberövade i de ärenden gruppen tilldelas.

Arbetsbeskrivning

Du är arbetsgivarföreträdare och är en del av utredningssektionens ledningsgrupp som fattar beslut gällande verksamhetsområdet. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet och god förståelse för och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Som gruppchef ska du planera, leda och följa upp gruppens arbete resultat enligt de mål och riktlinjer som finns uppsatta.

Som gruppchef i en utredningsgrupp

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Du har
- Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden.
- Ingått i ledningsforum
- Polisexamen alternativt akademisk utbildning inom exempelvis samhällskunskap, beteendevetenskap, juridik etc, eller för funktionen annan relevant examen/utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (utredningsverksamhet inom polismyndigheten)
- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Du besitter
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef Utredningssektionen PO Södermanland, 070-269 86 01

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Maria Hellgren, maria.hellgren@polisen.se.

Fackliga företrädare

Representanter för Polisförbundet (Lars-Håkan Skoog), Saco-S, ST (Ellinor Gårdeke) samt SEKO (Jan Tuvesson) nås via polisens växel, tfn 11414.

Övrig information

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning som handläggare alternativt inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.

Placeringsort är Eskilstuna, med organisatorisk placering inom Utredningssektionen, polisområde Södermanland.

Arbetstiden är förlagd till dagtid med flexmöjlighet.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhets­pröv­ning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 februari 2020 via e-post till jobb.ost@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med diarienr A068.644/2020 i mejlets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med diarienr A068.644/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med drygt 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen