Gruppchef IGV, lokalpolisområde Hisingen

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

11 februari 2020

Ansök senast

03 mars 2020

Referensnummer

C35445/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Storgöteborg
Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem
lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli.

Lokalpolisområde Hisingen
Lokalpolisområde Hisingen består av tre stadsdelar och en kommun. Lokalpolisområdet har ett särskilt utsatt och ett utsatt område. På Hisingen bor det ca 170 000 invånare och området innefattar både skärgård, storstad och lantlig miljö. På lokalpolisområdet finns medarbetare för stöd/service, utrednings- och brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV) samt kommunpoliser

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef för ingripandeverksamheten söker vi dig som har förmågan att leda och styra människor med driv, engagemang och fokus på målet. Du kommer tillhöra en ledningsgrupp som arbetar för att utveckla såväl medarbetare som chefer utifrån ett tillitsbaserat och relationsdrivet sätt. Du kommer leda en grupp vilka alltid sätter lokalpolisområdets invånare i fokus och i din roll ingår att fortsätta utveckla denna verksamhet i linje med polisens styrmodell. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och attraktiv samarbetspartner till Göteborgs kommun, dess medborgare samt andra aktörer som kan bidra för ett tryggare och säkrare samhälle.

Som gruppchef för BF/IGV vid LPO Hisingen

ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
• tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
• kunna svara som yttre befäl för Polisområdet

är du
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för BF/IGV vid LPO Hisingen

har du
• minst 12 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• polisexamen
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av
verksamheten
• förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
• förmåga och intresse för att utveckla dig själv och dina medarbetare

Se hela kravprofilen under rubriken Relaterade dokument.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

Jörgen Thorén, LPO chef Hisingen och Matilda Skantze, HR-konsult nås via Polisens växel 11414

Fackliga företrädare

Seko Polisen, Polisförbundet, Saco-S, och ST nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Arbetsort: LPO Hisingen, Vågmästareplatsen
Arbetstid: Treskift
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef, LPO Hisingen

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 3 mars 2020 I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen