Gruppchef IGV/BR till Lokalpolisområde Täby Region Stockholm

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

03 februari 2020

Ansök senast

18 februari 2020

Referensnummer

C35099/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Nord ligger geografiskt i Region Stockholm och omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholm stad. Polisområdet består av sju lokalpolisområden, sex utredningssektioner och ett kansli.

Lokalpolisområde Täby utgörs av de fem kommunerna Täby, Vallentuna, Åkersberga, Vaxholm och Danderyd med ca 200 000 invånare fördelade i tätorter, skärgård och landsort. LPO Täby består i dag av 3 stöd/servicegrupper, 3 utredningsgrupper, 1 områdepolisgrupp och 8 IGV/BF grupper. Lokalpoliserna i IGV/BF-grupperna har till uppgift att arbeta med beslutat kortsiktigt brottsförebyggande utifrån LPO aktuella lägesbild och hantera ingripandearbete på 

Arbetsbeskrivning

I uppdraget som gruppchef har du ansvar för:

• Ledningen av det dagliga arbetet
• Utvecklingsarbetet i gruppen (processer och arbetssätt)
• Personal och arbetsmiljö
• Tydliggörande av gruppens mål på kort och lång sikt


Som gruppchef IGV/BF LPO Täby

ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du
• verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare - når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef IGV/BF LPO Täby

har du

• polisexamen
• minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


är det meriterande om du har

·         erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
·         erfarenhet av att ha ingått i ledningsgrupp
·         chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå

 

besitter du

• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

Anna Olsson Lokalpolisområdeschef Täby 073-331 52 58

Lena Wassén HR-konsult 073-027 51 13 lena.wassen@polisen.se

 

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, Seko och ST nås via polisens växel114 14

Till toppen