Gruppchef till Underrättelsesektion 2, Underrättelseenheten Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

13 februari 2020

Ansök senast

02 mars 2020

Referensnummer

A084.289/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Syd, har cirka 4800 anställda. Regionen består av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Region Syd sträcker sig från Trelleborg i söder till Västervik i norr. Regionala underrättelseenheten består av fyra sektioner, en inhämtningssektion och tre underrättelsesektioner fördelat för polisområdena.

Den regionala underrättelseenheten ansvarar för regionens underrättelseverksamhet. Under-rättelseverksamheten bedrivs med operativt och strategiskt fokus på lokalpolisområdesnivå, polisområdesnivå och regional nivå. Utöver desk och inläggningsverksamhet tillhandahåller enheten operativa och strategiska analyser, underrättelsebilder och lägesbilder. Enheten ansvarar också för att samordna och leda regions- och områdesgemensamma underrättelseledda insatser.

Vi söker nu dig som vill arbeta som gruppchef för underrättelsegrupp 6 vid sektion 2, med placering i Malmö.

Underrättelsegruppen arbetar med att registrera, bearbeta och kartlägga inkommen information till underrättelsetjänsten. Gruppen ansvarar även för att lägga in uppgifter i polismyndighetens olika datasystem, t.ex. ASP, OBS-portal, etc. Gruppen ansvarar också för att leverera lägesbild och underlag till Polisområde Malmös Ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Som Gruppchef vid Underrättelsesektionen i Region Syd

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i sektionens ledningsgrupp och kunna svara för den löpande verksamheten vid den ordinarie sektionschefens frånvaro samt ingå i Polisområde Malmös Ledningsgrupp avseende operativ inriktning och vara underrättelseenhetens representant i densamma.
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som Gruppchef vid Underrättelsesektionen i Region Syd

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet från underrättelseverksamhet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • god förmåga att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika nivåer inom och utom underrättelseverksamheten såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta innebär att du behärskar engelska.
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att strukturera information och skapa överblick

 

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Kommissarie Patrik Andersson, tfn: 010-561 90 81.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Martin Brorsson, tfn: 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

 • Polisförbundet nås via Polisens vxl: 11414
 • ST, Jörgen Mårtensson tfn: 010-561 81 55
 • Saco-S, Kjell Frisdal tfn: 0703-56 48 71
 • Seko Polisen, Monica Veberg tfn: 070-549 11 35

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Underrättelsesektion 2  i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 mars 2020 via e-post till jobb.syd@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A084.289/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd Grkontakta ansvarig rekryteringskonsult Martin Brorsson på tfn:0725-02 39 35.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen