Gruppchef till Utredningsjour 1, PO Skaraborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

10 februari 2020

Ansök senast

02 mars 2020

Referensnummer

C35422/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Skaraborg

Polisområde Skaraborg omfattar femton kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: LPO Västra Skaraborg med Lidköping som huvudort och LPO östra Skaraborg med Skövde som huvudort. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Utredningssektionen

Utredningssektionen i polisområde Skaraborg består av utredningsverksamhet i grova brott och brott i nära relation, spaningsverksamhet, utredningsjour (FU-ledare) samt en verksamhetsstödgrupp. Sektionen är indelad i sex arbetsgrupper med olika ansvarsområden.

Utredningsjour 1 söker nu en gruppchef som även ansvarar för polisområdets ärendesamordningsfunktion.   Vi söker dig som har en bra helhetssyn och förståelse för polisens uppdrag och mål, särskilt beträffande utredningsverksamheten med fokus inom jourutredningsverksamhet.  Du vill medverka till ett öppet och tolerant klimat där mångfald, jämställdhet och polisens värdegrund är en självklarhet.

Utredningsjour 1 i Skaraborg är placerad i Skövde med ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder dygnet runt och året runt. Gruppen består av medarbetare med inriktning jour-FU ledning.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Utredningsjour 1 vid PO Skaraborg

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i Utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • inventera kompetensbehovet i gruppen och upprätta individuella utvecklingsplaner
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda polisområdet i frågor som rör utvecklingen av FU-ledning och jourutredning
 • delta i polisområdets ärendesamordningsmöten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för Utredningsjour 1 vid PO Skaraborg

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamhete
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, sektionschef Andreas Vedebrand. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Kajsa Hård. Samtliga nås via Polisens växel, telefon 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST Polisen, SEKO nås via Polisens växel, telefon 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Arbetstidsförläggning är dagtid med flex alternativt veckoplanerad arbetstid(VP)
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om du inte är anställd inom Polismyndigheten idag
 • Placering vid Utredningsjour 1, Utredningssektionen, PO Skaraborg
 • Placeringsort Skövde

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2 mars 2020.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen