Gruppchef till utredningsjourgrupp, Utredningsjoursektionen, Helsingborg

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

07 februari 2020

Ansök senast

28 februari 2020

Referensnummer

C35338/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Syd, har ca 4 700 anställda. Regionen består av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Nordvästra Skåne har ca 650 anställda. Polisområdet består av fyra lokalpolisområden (Helsingborg, Ängelholm, Klippan och Landskrona), två sektioner (utredning- och utredningsjour) samt ett kansli beläget i Helsingborg.

På sektionen för utredningsjour hanteras frihetsberövade och här sker ärendesamordning inom och utom polisområdet. Vid sektionen bereds också ärenden innan de går vidare till andra sektioner eller redovisas till åklagare. Utredningsjouren är polisområdets kontaktyta dygnet runt för ledningscentral och övriga polisområden i utredningshänseende. Utredningsjouren har jourutredning- och arrestverksamhet i Helsingborg.

Vi söker nu en gruppchef till utredningsjourgrupp 4 med placering i Helsingborg.

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsuppdraget
Som chef på utredningsjouren har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av sektionens ledningsgrupp, som fattar beslut gällande alla verksamhetsgrenar. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. 

I gruppen finns skiftestjänstgörande utredare som arbetar både med frihetsberövade och beredningsutredning. Du arbetar tätt med gruppchefen i grupp 3 som också har ansvar för skiftestjänstgörande utredare, vidare jobbar du i nära sammarbete med övriga gruppchefer på sektionen. I uppdraget ingår också att kunna verka som förundersökningsledare inom ramen för sektionens uppdrag vilket innebär att viss helgtjänstgöring förekommer.  

Som gruppchef för utredningsjourgrupp 4

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp och bidra till helhet på sektionen 
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

- Polisexamen eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- nationell förundersökningsledarutbildning alt.  förberedande förundersökningsledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av utredningsarbete
- erfarenhet av att arbeta på utredningsjour
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

meriterande

- erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
- ingått i ledningsforum
- erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
- erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Christian Nordin, 010-56 19146.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Johanna Tapper, 0730-88 38 76.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Syd; Fredrik Brokopp, 0768-55 88 31
ST Nordvästra Skåne - st.nordvastra.skane@polisen.se
Seko Polisen; Monica Veberg, 0705-49 11 35
SACO-S; Kjell Frisdal, 070-356 48 71

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning som inspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Anställningen kan komma att inledas med provanställning
Placering vid utredningsjourgrupp 4, Utredningsjoursektionen, Polisområde Nordvästra Skåne, region Syd

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Dina uppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Observera: Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, ta kontakt med ansvarig HR-konsult Johanna Tapper, 073-088 38 76, istället för att registrera dig i systemet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen