Chef till Polisområde Jönköping vid Polisregion Öst

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län

Utlyst

03 februari 2020

Ansök senast

24 februari 2020

Referensnummer

A054.023/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, där 2586 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli.

Polisområde Jönköping ansvarar för den operativa polisverksamheten i Jönköpings län. Totalt arbetar 608 personer inom polisområdet fördelade på tre lokalpolisområden, en utredningssektion och ett kansli.

Arbetsbeskrivning

En central del av arbetet som polisområdeschef är att bidra till ökad helhetsförståelse i utförandet av polisens uppdrag. Det ska ta sitt uttryck i ökat gemensamt ansvarstagande och utvecklandet av samarbetet mellan såväl medarbetare som organisatoriska enheter. Syftet är att ytterligare öka polisens samlade förmåga att bekämpa brott och svara mot medborgarnas behov.

 

Som chef för Polisområde Jönköping

ska du

 • ansvara för polisområdets operativa verksamhet, ekonomi, resultat och långsiktiga tillväxt- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp och bidra till regionens samlade uppdrag
 • ingå i regionens operativa ledningsgrupp
 • leda polisområdets ledningsgrupp
 • vid särskilda händelser verka i rollen som kommenderingschef
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
   

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

 
besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 
Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av biträdande regionpolischef Carina Lennquist, telefon 010 566 73 45.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Kerstin Sjöberg, telefon 070 518 57 60
ST, Rebecca Wennström, telefon 073 097 57 09
SEKO Polisen, Jan Tuvesson, telefon 076 134 93 10
SACO-S, Ove Callheim, telefon 010 568 51 87

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polismästare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Jönköping

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 24 februari 2020 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A054.023/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 februari!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen