Polisens kontaktcenter i region Mitt söker sektionschef

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Utlyst

12 februari 2020

Ansök senast

26 februari 2020

Referensnummer

C35466/2020

Arbetsplatsbeskrivning

PKC-sektionen är inordnad i den regionala operativa enheten. PKC-sektionen omfattas av grupper om förundersökningsledare, PKC operatörer, PKC befäl, larmoperatörer samt personalplanerare.

Sektionen har ett tydligt samarbete med övriga delar av polisens verksamhet och har en aktiv del i polisens brottsutredande uppdrag samtidigt som den verksamhetsmässigt knutits närmare regionens ledningscentral.

PKC-verksamheten tar emot merparten av de anmälningar gällande brott och förluster som inkommer till Polisen. Verksamheten hanterar även merparten av de tips som inkommer.

Arbetsbeskrivning

Vid PKC arbetar idag ca 120 personer. PKC har verksamhet i Norberg och Västerås. PKC är en central del av Polismyndighetens service till sina kunder, en verksamhet som ska bedrivas med hög tillgänglighet och kvalitet samt ett mycket gott bemötande. PKC ska för telefon- och internetanmälningar vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess, med fokus på brottsofferbemötande.

Kvalifikationer

Som sektionschef vid PKC

 ska du:

 •  Leda arbetet i PKC: S ledningsgrupp och ansvarar för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • Ingå i Operativa enhetens ledningsgrupp
 • Ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 •  Företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

 är du:

 •  Verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 •  Arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • Ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer:

 har du:

 •  Ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 •  Ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 •  Ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

besitter du:

 •  Förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • Förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • Förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 •  Förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 •  Förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • Förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande:

 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personlig mognad och ledarskapsförmågor.

Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.

Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Personliga egenskaper:

Tjänsten som sektionschef ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt och samarbeta tillsammans med övriga befattningshavare på PKC, regionens övriga verksamhetsområden, företrädare för nationella och övriga regioners olika verksamhetsområden. Vi kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Läs mer om tjänsten här

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

C OPE Region Mitt Susanne Hamrin, 010-567 54 84 alt 076-766 83 83

Ingrid Hammer Larses HR-konsult 073-026 37 32

 Övrigt

 Arbetsort: Västerås

Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2

Tillträde: Snarast

Det är en tillsvidareanställning. För sökanden som inte är anställda inom Polismyndigheten tillämpas sex månaders provanställning.

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgaskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning på https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 26 februari 2020.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Fackliga företrädare

Fackliga representanter är:

Ralf Andersson, Polisförbundet, 010-567 63 35,

Linnéa Hjelm, ST, 010-567 54 95

Monica Hedin, Seko 010-567 02 32

Maria Forsgren, Saco 010-567 68 96

Övrig information

Övrigt

 Arbetsort: Västerås

Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2

Tillträde: Snarast

Det är en tillsvidareanställning. För sökanden som inte är anställda inom Polismyndigheten tillämpas sex månaders provanställning.

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgaskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning på https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2 mars 2020.

https://recruit.visma.com/Public/Apply.aspx?guidAssignment=0727d8e9-82de-4ca7-8810-18a96e2a1a61

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen