Presschef tillika chef för nationellt mediecenter, NMC

Organisation

Kommunikationsavdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

10 februari 2020

Ansök senast

09 mars 2020

Referensnummer

A068.272/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är med närmare 32 000 medarbetare Sveriges största myndighet.

Myndigheten leds av rikspolischefen och är organiserad i sju polisregioner och ett antal gemensamma nationella avdelningar.

De nationella avdelningarna inom Polismyndigheten tillgodoser ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär för hela myndigheten. Avdelningens enheter ska tillsammans skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt stöd för hela Polismyndigheten. 

Kommunikationsavdelningen

En av de nationella avdelningarna, kommunikationsavdelningen, har ansvar för att proaktivt utveckla, styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete samt vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i myndigheten. Avdelningen har cirka 200 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet.

Kommunikationsavdelningen söker nu en presschef som tillika är chef för nationellt  mediecenter som är en enhet inom kommunikationsavdelningen och består av drygt 10 personer.

Som presschef tillika chef för nationellt mediecenter företräder du hela Polismyndigheten. Du får agera i en snabb och föränderlig miljö med högt medietryck. Det nationella mediecentret samordnar mediefrågor av nationell karaktär och ansvarar för polisens mediestrategi, utvecklingen av myndighetens mediearbete, kriskommunikation, mediefrågor som rör Polismyndighetens ledning och styrning samt Polismyndighetens nationella avdelningar. Du kommer att ingå i kommunikationsavdelningens ledningsgrupp och rapportera till kommunikationsdirektören.

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagerade, effektiva och tillgängliga. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Arbetsbeskrivning

Som presschef tillika chef för nationellt mediecenter

ska du 

 • ansvara för en proaktiv hantering av svenska och internationella mediekontakter inom det nationella uppdraget för Polismyndigheten
 • analysera, strukturera, leda och hantera arbete vad gäller komplexa mediefrågor
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 är du 

 • verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som presschef tillika chef för nationellt mediecenter

har du 

 • för funktionen relevant utbildning
 • minst tre års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • minst tre års erfarenhet av arbete med hantering av mediekontakter
 • minst tre års erfarenhet av extern kommunikation inklusive att ge ledningsstöd
 • minst tre års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • minst tre års erfarenhet av att strukturera, leda och hantera arbete vad gäller komplexa mediefrågor
 • erfarenhet av att leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå.

 besitter du 

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.      

Meriterande är erfarenhet från kommunikationsarbete inom offentlig sektor.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Läs hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av:

Kommunikationsdirektör Carola Määttä, e-post: carola.ahlstrom-maatta@polisen.se.

För information om rekryteringsprocessen, kontakta chefsrekryterare Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se.

Fackliga företrädare

SACO: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST, Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen, Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
 • placering i Stockholm.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under www.polisen.se/krigsplacering och www.polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 9 mars 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med referensnummer A068.272/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referensnummer A068.272/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan till oss senast den 9 mars 2020!

 

Till toppen