Sektionschefer till Nationellt forensiskt centrum, NFC

Polismyndigheten söker tre sektionschefer till NFC. Tjänsterna är placerade i Linköping och gäller Kemi- och tekniksektionen, Biologisektionen samt Droganalyssektionen.

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

12 februari 2020

Ansök senast

02 mars 2020

Referensnummer

A074.866/2020

Arbetsplatsbeskrivning

NFC – Nationellt forensiskt centrum
NFC är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl Nationella operativa avdelningen, Noa, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands.  Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. I dag är vi drygt 500 medarbetare, men då hela verksamheten är inne i en expansiv utvecklingsfas räknar vi med att vara omkring 600 vid årsskiftet 2020-2021. Vi har tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping. 

På Biologisektionen genomför vi forensiska DNA-analyser på tillvaratagna bevismaterial, på biologiska spår från brottsplatser och på ett stort antal salivtopsningar. Sektionen hanterar också de svenska DNA-registren med DNA-profiler från misstänkta och dömda brottslingar samt från olösta brott. Vi är omkring 120 medarbetare. 

På Droganalyssektionen genomför vi undersökningar och analyser på olika typer av beslagtagna droger. Materialen utgörs oftast av olika typer av växtmaterial, pulver, tabletter, kapslar och ampuller. Sektionen står också för expertkunskap vid nationell och internationell samverkan inom drogområdet. Vi är omkring 75 medarbetare. 

På Kemi- och tekniksektionen arbetar vi med att ta fram, identifiera och jämföra spår, material och ämnen av olika slag. Det handlar till största delen om fingeravtryck, skospår, däckspår, vapen, ammunition och explosivämnen, miljöfarliga ämnen, olja, färg, glas och inbrottsverktyg. Vi är omkring 110 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Du står för ett medarbetardrivet ledarskap vill leda och utveckla NFC:s verksamhet inom antingen kemi och teknik, biologiska spår eller droganalys. 

För att lyckas i rollen som sektionschef har du ett driv som smittar av sig och en kommunikations- och samarbetsförmåga som motiverar medarbetarna och som skapar en god arbetsmiljö. Vi har många medarbetare som är experter i sina roller, för din del handlar det främst om att vara expert på att leda, motivera och samverka. Dessutom krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med övriga Polismyndigheten är central.

Som sektionschef rapporterar du till chefen för Laboratorieenheten och ingår i dennes ledningsgrupp. 

Som sektionschef vid NFC
ska du

 • tillsammans med övriga i ledningsgruppen för laboratorieenheten leda och utveckla verksamhetens uppdrag både i det dagliga och i det långsiktiga perspektivet
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • vara representant för NFC både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för avdelningen som en del av Polismyndigheten

är du

 • verksamhetsansvarig – tillsammans och genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som sektionschef vid NFC
har du

 • ademisk examen som Polismyndigheten bedömer relevant för tjänsten, alternativt polisexamen
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare (meriterande)
 • erfarenhet av laborativ verksamhet (meriterande)
 • erfarenhet av att bedriva ackrediterad verksamhet utifrån ISO-standard (meriterande)
 • erfarenhet av processorienterat arbete som skapar mervärde för kund (meriterande)
 • chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga och vilja att arbeta utifrån ett reflekterande förhållningssätt

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Avdelningschef Helena Trolläng,
tel 010-562 80 01.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av ansvarig HR-konsult Lena Köhlin,
tel 010-565 40 24.

Fackliga företrädare

Saco Nfc saco.nfc@polisen.se
ST NFC st.nfc@polisen.se
SEKOPolisen sekopolisen@polisen.se

Polisförbundet
Sofia Ask sofia.ask@polisen.se
Per Thollin per.thollin@polisen.se

Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
 • Arbetsort är Linköping
 • Förtroendearbetstid
 • Tillträde enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 2 mars 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref. nr. A074.866/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref. nr. A074.866/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen