Biträdade sektionschef Infomationsteknik vid NFC i Linköping

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

31 januari 2020

Ansök senast

24 februari 2020

Referensnummer

A052.172/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Är du nyfiken på att göra något nytt, utmanande och utvecklande som ledare inom polisen? Är du en modern förändringsledare, med blick för helheten och förmågan att få andra att växa och utvecklas? I så fall har du chansen när vi söker en biträdande sektionschef till Informationstekniksektionen vid NFC i Linköping. Hos oss kommer du, tillsammans med engagerade och trevliga kollegor, att utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

 

NFC – Nationellt Forensiskt Centrum

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför vi forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Vi verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Som processägare ansvarar vi för den forensiska processen inom polisen, från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att bedriva strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga. Det gör vi i nära samarbete med såväl nationella operativa avdelningen, Noa, och polisregionerna, som med externa samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi agerar också expertstöd och bedriver utbildning. I dag är vi drygt 500 medarbetare, men då hela verksamheten är inne i en expansiv utvecklingsfas räknar vi med att vara omkring 600 vid årsskiftet 2020-2021. Vi har tolv driftställen, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vårt största laboratorium och vårt avdelningskansli finns i Linköping.

Informationstekniksektionen i Linköping söker nu en biträdande sektionschef. 

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som står för ett medarbetardrivet ledarskap och vill utveckla och leda verksamheten tillsammans med sektionschefen för Informationstekniksektionen. För att lyckas i rollen som biträdande sektionschef har du ett driv som smittar av sig och en kommunikationsförmåga som bidrar till en god arbetsmiljö. Du behöver inte vara expert inom sektionens ämnesområden, dokumentanalys och IT-forensik, men kunskaper inom dessa områden är meriterande.
Sektionens uppdrag är att bedriva ärendeverksamhet, forskning och utvecklins samt genom sitt processansvar verka för en ensad verksamhet inom polismyndigheten för sektionens verksamhetsområden. Som biträdande sektionschef rapporterar du till chefen för sektionen och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Dessutom krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med hela Polismyndigheten och externa partners är central.

Som biträdande sektionschef vid NFC

ska du

 • tillsammans med sektionens ledningsgrupp leda och utveckla sektionen i verksamhetens uppdrag både i det dagliga och i det långsiktiga perspektivet
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • vara representant för NFC både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för NFC som del av Polismyndigheten

är du

 • verksamhetsansvarig – tillsammans och genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som biträdande sektionschef vid NFC

har du

 • akademisk examen som Polismyndigheten bedömer relevant för tjänsten alternativt polisexamen
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
   

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga och vilja att arbeta utifrån ett reflekterande förhållningssätt

Meriterande är om du har

 • erfarenhet av att bedriva ackrediterad verksamhet utifrån ISO-standard
 • erfarenhet av processorienterat arbete som skapar mervärde för uppdragsgivare
  chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
 • erfarenhet av forskning och utveckling
 • kunskap inom sektionens ämnesområden
   

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Sektionschef, Peter Bergström, tel. 010 562 84 12.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se. Under perioden 5-18 februari svarar Lena Köhlin på frågor gällande rekryteringsprocessen. Lena nås på 010 565 40 24 och lena.kohlin@polisen.se

Fackliga företrädare

Saco NFC saco.nfc@polisen.se
ST NFC st.nfc@polisen.se
SEKO Polisen sekopolisen@polisen.se
Polisförbundet Sofia Ask, sofia.ask@polisen.se eller Per Thollin, per.thollin@polisen.se

Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller ej sökande som har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
 • Arbetsort är Linköping
 • Förtroendearbetstid
 • Tillträde enligt överenskommelse


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 februari 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref. nr. A052.172/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med referens A052.172/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen