Chef Laboratoriesektion Stockholm NFC

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en sektionschef, som är driven, har god kommunikations- och samarbetsförmåga och som kan stödja och vägleda andra.

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Stockholms län

Utlyst

16 januari 2020

Ansök senast

03 februari 2020

Referensnummer

A020.000/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Nationellt Forensiskt Centrum
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping och finns idag i Umeå, Sundsvall, Uppsala, Örebro, Stockholm, Borås, Göteborg, Halmstad, Växjö, Kristianstad och Malmö. Antalet anställda är idag ungefär 540 personer. NFCs uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Exempel på områden som NFC verkar inom är informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda på ett medarbetardrivet sätt samt vill utveckla och leda verksamheten vid sektionen. Sektionen arbetar i nära samverkan med forensiska sektionen i Stockholm och består av fyra grupper. Huvudsakliga arbetsområden för sektionen är handläggning av ärenden avseende spårsäkring, identifiering, foto och vapen. Verksamheten vid sektionen är ackrediterad enligt ISO 17025. Som sektionschef rapporterar du till enhetschefen för Regionala laboratorieenheten NFC och ingår i dennes ledningsgrupp. 

Vi söker dig som är strukturerad, flexibel och kan arbeta både operativt och strategiskt. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är driven och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du stödjer och vägleder andra inom organisationen. Dessutom krävs förmåga att se och förstå verksamhetens roll i ett övergripande perspektiv, där samverkan med polisregionen är central. 

Som Chef Laboratoriesektion Stockholm
ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen leda och utveckla sektionen i verksamhetens uppdrag både i det dagliga och i det långsiktiga perspektivet
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • vara representant för NFC både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för NFC som del av Polismyndigheten

är du

 • verksamhetsansvarig – tillsammans och genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som Chef Laboratoriesektion Stockholm
har du

 • akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten alternativt polisexamen
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • mycket god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska
 • erfarenhet av att bedriva ackrediterad verksamhet utifrån ISO-standard (meriterande)
 • erfarenhet av processorienterat arbete som skapar mervärde för kund (meriterande)

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga och vilja att arbeta utifrån ett reflekterande förhållningssätt

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Sven Kihlgren,
tel 010-562 80 64.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av ansvarig HR-konsult Lena Köhlin,
tel 010-565 40 24.

Fackliga företrädare

Saco NFC, saco.nfc@polisen.se
ST NFC, st.nfc@polisen.se
SEKOPolisen,  sekopolisen@polisen.se

Polisförbundet:
Sofia Ask, sofia.ask@polisen.se
Per Thollin, per.thollin@polisen.se

Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
 • Arbetsort är Stockholm
 • Förtroendearbetstid
 • Tillträde enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 3 februari 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref. nr. A020.000/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A020.000/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen