Chef till bedrägerigruppen vid utredningssektionen i Polisområde Jämtland

Organisation

Polisregion Nord

Län

Jämtlands län

Utlyst

08 januari 2020

Ansök senast

26 januari 2020

Referensnummer

C34287/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Jämtland är ett av fyra polisområden i region Nord. Vi har verksamhet från Härjedalens kommun i söder till Strömsunds kommun i norr, sammanlagt 8 kommuner. I området finns två lokalpolisområden (Östersund och Jämtland/Härjedalen) samt en utredningssektion.

Utredningssektionen i Polisområde Jämtland består av sex grupper; Spaningsgruppen, Grova Brott, Brott i Nära relation, Bedrägeri, Utredningsjour 1 (jourhavande förundersökningsledare och brottssamordning) samt Utredningsjour 2 (stationsbefäl).

Utredningssektionen ansvarar för utredningar inom respektive grupps sakområde samt för att säkerställa att Polisområdets stationsbefäl- och jourhavande fu-ledare-funktionerna bemannas. Därutöver ansvarar Utredningssektionen för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel.

Vi söker nu en gruppchef till utredningssektionen med ansvar för bedrägerigruppen.

Arbetsbeskrivning

Som chef för bedrägerigruppen

ska du:

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du:

- verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Har du:

- Minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare eller liknande
- Polisexamen och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning
- Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete

besitter du:

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Sten Sundin, Chef utredningssektionen, tel: 010-568 1547, 070-8637441

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-partner Sanny Hansson, tfn 072-7030544.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord: Andreas Hultner, ST region Nord: Anki Jedefeldt, SACO-S region Nord: Ingegerd Nilsson-Ramm och SEKO polisen: Ehrenfried Jäschke, samtliga nås via polisens växel 11414.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inspektör alternativt handläggare med ett förordnande i funktion chef grupp om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.


Arbetsort: Placering vid utredningssektionen, placeringsort Östersund.
Arbetstid: Flextid alternativt veckoplanerad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: chef grupp


Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning


Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 26 januari 2020. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:
Polismyndigheten, HR Nord, att: Sanny Hansson, Box 463, 901 09 Umeå (Umestan)
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast 26 januari 2020.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen