Chef till gruppen för utredning av brott i nära relation, PO Jönköping

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län

Utlyst

24 januari 2020

Ansök senast

17 februari 2020

Referensnummer

A045.402/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Öst har drygt 2500 anställda. Regionen består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping samt fyra regionala enheter; regionkansli, utredningsenheten, operativa enheten och underrättelseenheten.

Polisområde Jönköping är indelat i tre lokalpolisområden: Södra Vätterbygden, Värnamo och Höglandet, en utredningssektion och ett kansli. Utredningssektionen består av grupper som hanterar brott i nära relation, grova brott, jourutredning, bedrägerier, spaning och brottssamordning.

Vi söker nu dig som som på direkt nivå ska leda en utredningsgrupp inom brott i nära relation, med placeringsort i Värnamo och med tjänstgöring över hela polisområdet. Gruppen består i dagsläget av medarbetare som har funktion som utredare med såväl polisiär som civil bakgrund.

Arbetsbeskrivning

Som chef har du ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt och skapar förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är också en del av utredningssektionens ledningsgrupp, som fattar beslut gällande alla verksamhetsgrenar. Det är därför viktigt att du har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang.

Kvalifikationer

Som chef för grupp för utredning av brott i nära relation vid PO Jönköping

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i sektionens ledningsgrupp

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

- Verka som chef och ledare för en konsultativ spetskompetens där det interna arbetet och utvecklingen visar sig i positiva effekter även utanför den egna organisationen.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

-  polisexamen eller för tjänsten relevant utbildning/examen

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet ( erfarenhet och vana av utredningsarbete, gärna mot barn och relation)

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och
ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Information om uppdraget lämnas av Fredrik Magnusson, chef utredningssektionen, 073- 035 68 60, fredrik.magnusson@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Elin Melkersson, HR-konsult, telefon 072-221 92 71, e-post elin.melkersson@polisen.se

Fackliga företrädare

ST Nina Wenegård, nås via 114 14

Polisförbundet, nås via 114 14

Saco-S, nås via 114 14

SEKO Jan Tuvesson,0761-349310

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering i Värnamo

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 feb 2020 via e-post till jobb.ost@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A045.402/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A045.402/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen