Polisens IT-avdelning söker Enhetschef till Leverans & Support

Organisation

IT-avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

31 januari 2020

Ansök senast

14 februari 2020

Referensnummer

A044.950/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndighetens IT-avdelning med 900 medarbetare är en nationell avdelning vars främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. Avdelningen ansvarar för att, i dialog med kärnverksamheten upphandla, utveckla, livscykelhantera, ge support och sköta drift av samtliga IT-system och därtill hörande IT-infrastruktur. Avdelningens fokus är att generera verksamhetsnytta-med hög utvecklingstakt och modern teknik utifrån agila principer och förhållningssätt. 

Enheten Leverans och support är IT-avdelningens förlängda arm som levererar och underhåller den teknik som myndighetens drygt 30 000 anställda använder i sitt dagliga arbete (data/radio/telefoni/passage/larm/kamera).

Enheten består av ca 130 medarbetare, fördelade på tre regionala sektioner/servicekontor. Medarbetarna ansvarar för införande, leverans och service av ny teknik, uppgraderingar, koordinering och samordning av större leveranser. Enheten har också en viktig roll vid interna flyttar inom myndigheten, för att där säkerställa att den tekniska utrustningen fungerar. Systemen för radiokommunikation inklusive handterminaler och fordonsstationer hanteras också av servicekontoren samt även kameror och larm. En annan viktig uppgift är att fungera som andra linjens support med beredskap att ta emot ärenden alla dygnets timmar.  

Enheten har en viktig roll i IT-avdelningens och Polisens fortsatta tillväxt enligt de mål som är satta för 2024.

Arbetsbeskrivning

Som Enhetschef för IT-Leverans & Support ansvarar du, tillsammans med ledningsgruppen, för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. Du ansvarar för enhetens resultat och verkar för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet, hög servicenivå och ständiga förbättringar.

Som chef för IT-Leverans & Support

ska du

- verka för en kultur som stimulerar till hög servicenivå hos Leverans och Support

- ingå i IT-avdelningens ledningsgrupp och rapportera till IT-chefen

- ansvara för utvecklingen av verksamheten till en ännu mer modern, kostnadseffektiv och serviceinriktad organisation

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ledarskap på indirekt nivå och har mycket god kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdet IT-Leverans & Support.

Som chef för IT-Leverans & Support

har du

- relevant eftergymnasial examen/utbildning inom IT

- minst 5 års erfarenhet av ledarskap på indirekt nivå, dvs att driva och leda genom - och tillsammans med andra chefer

- minst 5 års erfarenhet av verksamhetsområdet  Leverans & Support inom IT

- minst 5 års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva komplexa förändrings- och utvecklingsarbeten

- ingått i ledningsgrupp

- erfarenhet av arbete inom IT från Polismyndigheten eller annan stor myndighet (meriterande)

- chefs-och ledarskapsutbildning för strategisk nivå (meriterande)

besitter du

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

-  förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

-  förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av biträdande IT-chef Anna Günther-Hanssen, 010-563 89 27, e-post anna.gunther-hanssen@polisen.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Maria Uebel, telefon 010 563 74 87, e-post maria.uebel@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Seko Polisen, Saco-S, ST nås via Polismyndighetens växel  114 14.

Övrig information

Anställning

Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Placering vid Kronoberg, Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.

I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas senast den 14 februari 2020 till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref.nr. A044.950/2020 i mailets ärendemening

I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 februari 2020!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen