Gruppchef för analytikergrupp, Grova Brott, PO Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

07 januari 2020

Ansök senast

28 januari 2020

Referensnummer

A634.715/2019

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 700 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Storgöteborg

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli.

Sektionen för Grova Brott

Sektionen för utredning av grova brott har nyligen organiserats i fem utrednings­grupper som vardera leds av en gruppchef. Därutöver består sektionen av en sektionschef samt fyra förundersökningsledare. Förundersökningarna som bedrivs på sektionen kan vara både polis- och åklagarledda. Sektionen driver också spaningsärenden där det behövs särskilda utredningsmetoder t.ex. vid mord i gängmiljöer. Sektionen omfattar ca 67 medarbetare.

Norm, kultur och likabehandling är en viktig del i vår strävan efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats. Tillsammans ska vi utveckla en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner och framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef leder du gruppens arbete och har personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhetsansvar för din grupp. Du kommer att ansvara för gruppens verksamhet såsom metodutveckling, skapa rätt förutsättningar för att gruppens medlemmar arbetar med de verktyg som krävs för analysarbetet samt relevanta utbildningar för gruppens medlemmar. Du ansvarar också för att organisera och driva arbetet med åklagarledda förundersökningar samt att aktivt och i enlighet med beslutade inriktningar driva polisledda förundersökningar. I arbetet ingår även att samverka med företrädare för andra verksamheter inom polisen, åklagarmyndigheten samt andra samverkande myndigheter och externa kontaktytor.

Vi söker nu en gruppchef till den nybildade analytikergruppen. Analytikerns uppdrag är att inhämta, bearbeta och därefter analysera stora mängder digital och analog information och därefter lämna förslag på kommande åtgärder eller hypoteser till förundersökningsledaren.

Som gruppchef har du personalansvar för en grupp på ca 8 medarbetare och ingår i den lokala ledningsgruppen. Du leder, fördelar och prioriterar inkomna uppdrag. Du kommer också att själv arbeta som analytiker i viss mån, varför du behöver ha goda kunskaper i analytiskt utredningsarbete.

Som gruppchef:

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokal ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef:

har du

 • minst sex månaders aktuell, erfarenhet av att ha arbetat som gruppchef, arbetsledare, projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat (meriterande
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde (utredning och analys)
 • polisexamen och/eller akademisk examen t.ex. inom statistik, kriminologi,
 • statsvetenskap eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer är relevant för funktionen
 • erfarenhet av brottsutredningsverksamhet (meriterande)
  vana av att hantera, strukturera och bearbeta större informationsmängder för att därefter möjliggöra analys av materialet
 • mycket goda kunskaper i Excel, analysprogram och informationssystem
 • Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • •förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
  •förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Klicka här för att ta del av den fullständiga kravprofilen

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande sektionschef Susanne Tistrand, 010-565 33 64 eller Jarl-Inge Winqvist, 010-565 35 57. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Susanne Wallentinson, 010-565 40 91.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST Polisen, SEKO Polisen, nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om du idag inte innehar en anställning inom Polismyndigheten
 • Placering vid Polisområde Storgöteborg, Sektionen för utredning av grova brott
 • Arbetstid: Dagtid med flextid
 • Tjänsteställe: Polishuset, Ernst Fontells plats, Göteborg


Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 28 januari 2020 via e-post till jobb.vast@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A634.715/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information, ta kontakt med ansvarig HR-konsult.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2020!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen