Vill du jobba som Gruppchef på Polisen, Bedrägerisektionen i Malmö, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

27 januari 2020

Ansök senast

17 februari 2020

Referensnummer

C34926/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Regionens huvudort är Malmö. I regionen arbetar ca 4 900 medarbetare.

Sektionen för utredning av bedrägeribrott är en regional sektion som tillhör den regionala utredningsenheten, region Syd. Sektionen ansvarar för utredningar av bedrägeribrott, förskingringsbrott, (BrB 9-10 kap), bidragsbrott m.m för hela regionen. Ärendena är såväl polisledda som åklagarledda. 

Sektionen är indelad i tio utredningsgrupper med placering på olika orter i regionen där huvudorterna är Malmö, Eslöv, Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Kalmar. Fem av grupperna är s.k. ”snabbgrupper” där fokus ligger på utredningar med kortare utredningsprognos, ärenden med snabba tempon. Två av ”snabbgrupperna” är en kombinerad operativ grupp med förmåga att biträda med hämtningar till förhör, husrannsakan, vissa spaningsuppdrag, etc. Övriga grupper, s.k. ”mellangrupper” hanterar ärenden som av olika anledningar ofta kräver längre handläggningstid. Enstaka utredningar drivs i projektform, efter beslut på sektions-, enhets, regional eller nationell nivå. Projektet bemannas då med utredare från både snabb- och mellangrupper. 

Sektionen arbetar digitaliserat och ”papperslöst”. Vi använder digitala visualiseringstavlor för varje grupp för att organisera och tydliggöra vårt arbete. Uppföljning av varje utredares ärenden sker regelbundet genom en ärendeavstämning med gruppchefen. Allt detta för att prioritera rätt bland mängden anmälningar som finns, att säkerställa att vi arbetar effektivt och att varje utredare har en rimlig mängd utredningar. Vi jobbar utifrån devisen att samtliga utredningar är gruppens ansvar, varje utredare tilldelas ärenden – men det är gruppens ansvar att de slutförs. 

Sektionen har en nära kontakt med åklagarmyndigheten. Varje åklagarkammare inom regionen har en utsedd bedrägeriåklagare för samverkan.

I region Syd söker vi nu två gruppchefer för bedrägerisektionen med placering i Malmö.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid Bedrägerisektionen/region Syd

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgruppen
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef vid Bedrägerisektionen/region Syd

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • förundersökningsledarutbildning

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande

-          genomgången NFU (Nationell FörundersökningsledarUtbildning)

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Sektionschef Frida Lovén, 0702-86 50 65.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Martin Brorsson 0725-02 39 35.

Fackliga företrädare

Polisförbundet nås via Polisens vxl: 11414, ST Jörgen Mårtensson tfn: 010-561 81 55, Saco-S Kjell Frisdal tfn: 0703-56 48 71, Seko Polisen Monica Veberg tfn: 070-549 11 35

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som Handläggare eller Polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid RUE (Regionala Utrednings Enheten) i Malmö

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 februari 2019.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet kontakta berörd HR-konsult Martin Brorsson 0725-02 39 35.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen