Gruppchef till IGV 1 i Falun

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län

Utlyst

16 januari 2020

Ansök senast

31 januari 2020

Referensnummer

C34558/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Cirka 1900 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 43 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i tre Polisområden, en regional Utredningsenhet, en regional Operativ enhet, en Underrättelseenhet och ett Regionkansli. I Polisområdena finns Lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

BF/IGV-grupperna har sin organisatoriska placering i lokalpolisområdena. Inom Polisregion Bergslagen finns tolv lokalpolisområden med sina respektive BF/IGV-grupper, utredningsgrupper och stöd/servicegrupper. Grupperna består normalt av 8-12 medarbetare. Verksamheten i de olika BF/IGV-grupperna består av s.k. ingripandeverksamhet och annan yttre operativ verksamhet (brottsförebyggande verksamhet), exempelvis arbete mot drogrelaterad brottslighet, ungdomsbrottslighet och arbete mot uppsatta medborgarlöften.

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsuppdraget
Ditt huvuduppdrag är att leda ingripandeverksamhet och planlagd verksamhet enligt PUM. Du har också en viktig roll i att säkerställa långtgående initiala utredningsåtgärder eller att vissa utredningar slutförs i linje med PNU.

I denna gruppchefsroll kommer du att ha ett samordnade planeringsansvar för BF/IGV-verksamheten inom hela lokalpolisområdet i nära samarbete med övriga BF/IGV-gruppchefer. Arbetet innebär i huvudsak inre tjänst och att man därmed inte ingår i yttre befälsgruppen.

Du kommer att ha direkt personalansvar och arbetsmiljöansvar och också ansvara för gruppens verksamhetsresultat. Du kommer att ingå i lokalpolisområdeschefens ledningsgrupp tillsammans med gruppchefer från övrig verksamhet i lokalpolisområdet.
Du kommer att leda verksamheten genom att planera, genomföra och följa upp densamma.

Som gruppchef för BF/IGV 1

ska du
• inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
• ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare.
• ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
• företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten


är du
• verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
• arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
• ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som gruppchef för BF/IGV 1

har/är du
• polisexamen enligt polisförordningen
• minst 6 månaders aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef, arbetsledare, projektledare eller liknande ledningserfarenhet
• erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (erf av planering, samordning eller handledning)
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten


är det meriterande om du har
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt-, indirekt- eller strategisk nivå
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

besitter du
• förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
• förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Rekryterande chef Mattias Skarp, LPO-chef Falun, telefon 010-5672538, HR-Konsult Joanna Lindgren 010-5675281

Fackliga företrädare

Saco, Kjell Frisdal,
Mobiltelefon: 070-356 48 71
E-postadress: kjell.frisdal@polisen.se

Seko, ST och Polisförbundet nås via polisensväxel 114 14

Övrig information

Klicka här för kravprofil

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30/1-2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Länk för att ansöka. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen