Gruppchefer till IGV-verksamheten vid LPO City, PO Storgöteborg, Region Väst

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

03 februari 2020

Ansök senast

24 februari 2020

Referensnummer

C35109/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5000 anställda
arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i
polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en
regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Storgöteborg

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem
lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg
nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns ett områdeskansli.

Lokalpolisområde City

Lokalpolisområde City består av två stadsdelar i Göteborgs stad. I lokalpolisområdet arbetar ca 260 medarbetare inom utredningsverksamhet, brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV), stöd/service samt kommunpoliser.

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef för ingripandeverksamheten söker vi dig som har förmågan att leda och styra människor med driv, engagemang och fokus på målet. Du kommer tillhöra en ledningsgrupp som arbetar för att utveckla såväl medarbetare som chefer utifrån ett tillitsbaserat och relationsdrivet sätt. Du kommer att leda en grupp vilka alltid sätter lokalpolisområdets invånare i fokus och i din roll ingår att fortsätta utveckla denna verksamhet i linje med polisens styrmodell. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats och attraktiv samarbetspartner till Göteborgs kommun, dess medborgare samt andra aktörer som kan bidra för ett tryggare och säkrare samhälle.

Kvalifikationer

Som gruppchef för BF/IGV vid LPO City

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina
  medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka
  förtroendet för polisverksamheten
 • kunna svara som yttre befäl för Polisområdet
   

är du

 • verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbete

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga och intresse för att utveckla dig själv och dina medarbetare

Se hela kravprofilen här


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Theodor Smedius, Lokalpolisområdeschef i City. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Sofia Widfeldt, HR-konsult. Båda nås via polisens växel 114 14. 

Fackliga företrädare

Polisförbundet region väst, Saco-S, ST inom Polisen, SEKO Polisen. Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering vid LPO City, Stampgatan
 • Arbetstiderna är förlagda på 3-skift

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev, senast den 24 februari 2020. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet kontakta berörd HR-konsult.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen