Gruppchef till Brottssamordning, Utredningsjour 1, Polisområde Storgöteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

14 januari 2020

Ansök senast

04 februari 2020

Referensnummer

C34480/2020

Arbetsplatsbeskrivning

PO Storgöteborg

Polisområde Storgöteborg omfattas av sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; City, Kungälv/Ale, Hisingen, Nordost och Syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. På polisområdesnivå finns en underrättelsegrupp och ett områdeskansli. Polisområdet har ca 1430 anställda.

Utredningsjour sektion 1

Utredningsjour sektion 1 som denna annons avser ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder dygnet runt. Vid sektionen finns även grupper för brottsamordning, beslagsgrupp, försvunna personer och dödsfall samt handräckningar och delgivningar. 

Gruppen Brottssamordning

Vi söker en gruppchef till gruppen Brottssamordning, där du tillsammans med gruppen i första hand arbetar för att upptäcka internationella brottsnätverk inom PO Storgöteborg. Som gruppchef har du mandat att besluta om var en brottserie ska utredas inom PO Storgöteborg.

Brottsamordningen består av gruppchef, fu-ledare, operativa analytiker, forensisk analytiker, godsspanare, utredare och Internationell operativ analytiker. I vissa brottstyper, bostadsinbrott och åldringsbrott, är uppgiften att analysera brotten för att kunna upptäcka brottsserier där samma gärningsman kan misstänkas. Gruppen bistår även med analyser av vissa brott som polisområdets operativa ledningsgrupp begär. Gruppens godsspanare ska utöva kontroll av begagnathandeln och pantbanker inom Po Storgöteborg. Gruppen tas även i anspråk för uppdrag från Ekobrottsmyndigheten och biträde vid penningtvättsbrott. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Po Storgöteborgs utredande grupper på LPO.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Brottssamordning: 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningsjourens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för Brottssamordning:

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, i synnerhet brottsutredning
 • erfarenhet och vilja av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Bobbie Lohse. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Thomas Anderson, båda nås via Polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen nås via växel 114 14.

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader/ tidsbegränsad anställning.
Arbetsort: Göteborg
Arbetstid: Dagtid flex.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 4 februari 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!
Polismyndigheten (endast för extern annonsering utanför polisen.se och intrapolis)
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen