Gruppchef till Loggning och Behörighet

Vi bygger inga virtuella världar eller pokerbord – det vi utvecklar är avgörande för att brott ska klaras upp, att brottsligheten ska minska och för att alla i Sverige ska känna sig trygga.

Organisation

IT-avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

27 januari 2020

Ansök senast

17 februari 2020

Referensnummer

C34902/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Som anställd på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Våra system används i polisernas vardag – dygnet runt, året runt. Från ett ingripande mitt i natten till att färdigställa en förundersökning inför en rättegång.

Polisens IT-avdelning har ca 900 anställda och ansvarar för all it som används av myndighetens ca 32 000 medarbetare. Vi jobbar inte i program eller projekt utan varje grupp äger sina produkter från behov till leverans. Vi arbetar nära våra användare utan flera mellanhänder.

Arbetsbeskrivning

Gruppen Loggning och behörighet har en central roll inom Polisens IT och vi utvecklar produkter för Polisens behörighetshantering, IAM (Identity and Access Management) och ansvarar för Polisens centrala säkerhetslogg.  Du kommer vara en del av ett team som arbetar agilt och löpande levererar nytta för verksamheten.


Vi söker dig som vill arbeta som chef för gruppen Loggning & behörighet vid IT-avdelningens enhet för IT-säkerhet. Polismyndighetens IT-avdelning har cirka 900 anställda som tillsammans sköter drift, underhåll och utveckling av IT-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden. Gruppen Logg & Behörighet är ca 20 personer och ansvarar för:


·         Produktägarskap för Polisens Administrations Portal (PAP)

·         Behörighetsprocessen tillsammans med Behörighetscenter

·         Produktägarskap för plattformen för säkerhetsloggning

·         Leverantörskontakter för inköpta produkter

·         Utvecklingsansvar för egenutvecklade produkter

Kvalifikationer

Som gruppchef för gruppen Loggning och behörighet

 

ska du

-          inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

-          tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

-          ingå i ledningsgrupp

-          ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

-          ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

-          företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

-          verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

-          arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

-          ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

-          minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

-          erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.  

 

besitter du


-          erfarenhet av att arbeta med känsliga uppgifter

-          erfarenhet av behörighetshantering

-          teknisk bakgrund inom exempelvis utveckling

-          för funktionen relevant examen/utbildning eller motsvarande kunskaper erhållna på annat sätt

-          chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå

-          erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

-          förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

-          förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

-          förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

-          förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

-          förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

-          förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta IT-säkerhetschef, Michael Svensson, tfn 070 325 53 48

Fackliga företrädare

Saco-S: Fredrik Bergh, tfn 010-563 91 37

Polisförbundet: Sofia Ask, tel. 010 563 87 10

ST: Kent Söderlund, tel. 072 221 27 50

Seko Polisen: Karna Tillheden, tel. 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

  • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
  • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning'
  • Placering IT-avdelningen på Kungsholmen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 17 februari 2020.

 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen