Polismyndigheten söker gruppchef till områdespolisen i LPO Nordost, region Väst

Är du redo för en större uppgift? Har du en blick för helheten och en förmåga att skapa delaktighet och få andra att växa? Vi söker nu en utvecklingsorienterad gruppchef till områdespolisen inom lokalpolisområde Storgöteborg nordost.

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

16 januari 2020

Ansök senast

30 januari 2020

Referensnummer

C34563/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Storgöteborg omfattar sju kommuner och är organiserat i fem lokalpolisområden; Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. Utredningsverksamheten på polisområdesnivå organiseras i två utredningsjourer och tre utredningssektioner. 

Lokalpolisområde Nordost består av tre stadsdelar och en kommun. Lokalpolisområdet har flera särskilt utsatta områden. I Nordost bor det ca 200 000 invånare och området innefattar både storstad och lantlig miljö. På lokalpolisområdet finns medarbetare för stöd/service, utrednings- och brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV) samt kommunpoliser. 

Lokalpolisområdets BF/IGV områdespolisuppdrag kan övergripande beskrivas enligt följande:

 • Planlagd linjeverksamhet efter lokal lägesbild och medborgarlöften
 • Arbete mot organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv
 • Arbete mot ungdomsbrottslighet
 • Arbete med stöd till brottsoffer
 • Brottsförebyggande verksamhet
 • Ingripandeverksamhet
 • Trafiksäkerhetsarbete
 • Utredningsarbete

Arbetsbeskrivning

I rollen som gruppchef leder du och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Vi förespråkar ett modernt ledarskap som också kännetecknas av helhetssyn och samarbete. Du har ett utpräglat intresse för relationer och människor. Tillsammans med dina medarbetare skapar du delaktighet och gemenskap i det dagliga uppdraget. I ditt huvuduppdrag ingår att utveckla det långsiktiga, brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbetet. I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, näringslivet, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt med utgångspunkt i förtroende och engagemang. Rollen innefattar även operativt uniformerat arbete.

Som chef vid LPO Nordost
ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdes ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • leda såväl planlagda som plötsligt uppkomna insatser
 • arbeta med utredande arbetsuppgifter

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef vid LPO Nordost
har du

 • minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
 • utredningsvana
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av förundersökningsledning (meriterande)

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Vid LPO Nordost eftersträvar vi en jämn könsfördelning i ledningsgruppen och vi arbetar aktivt för att underlätta för dig som vill förena föräldraskap med en gruppchefsroll hos oss.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Fredrik Lennartsson, biträdande lokalpolisområdeschef
Information om rekryteringsprocessen lämnas av Amanda Jonasson, HR-konsult

nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S nås via polisens växel 114 14

Övrig information

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Är du inte redan anställd inom Polismyndigheten tillämpas sex månaders provanställning
 • Placering vid Region Väst, PO Storgöteborg, LPO Storgöteborg nordost
 • Tjänsteställe: Hjällbo, Göteborg
 • Arbetstid: Tvåskift

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 30 januari.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att kontakta berörd HR-konsult Amanda Jonasson.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen