Gruppchef till sektionen för Grundutbildning, Kompetensenheten, HR-avd, Malmö

Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Organisation

HR-avdelningen

Län

Skåne län

Utlyst

28 januari 2020

Ansök senast

18 februari 2020

Referensnummer

C34969/2020

Arbetsplatsbeskrivning

HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Ansvaret omfattar följande områden: arbetsgivarpolitik/avtal, chefs- och medarbetarskap, kompetens inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet, arbetsmiljö och kultur. Vidare ansvarar avdelningen för värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna, myndighetens personalansvarsnämnd.

Kompetensenheten – vilken består av sektionerna Grundutbildning, Fort- och vidareutbildning samt Utveckling och samordning – är den enhet vid HR-avdelningen som har ansvar för Polismyndighetens utbildningsverksamhet både vad gäller grundutbildning till polis och utbildning för redan anställda.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för uppdragsutbildningens lärare har du under den tid de är placerade i grundutbildningsverksamheten verksamhets- och personalansvar såsom övriga gruppchefer. Skillnaden är att du inte leder och fördelar arbetet på det sätt som annars sker av gruppchef. Gruppcheferna ska vara en naturlig kontaktyta för lärosätena och en brygga mellan dessa och Polismyndigheten. I uppdraget ingår att företräda Polismyndigheten i olika ärenden avseende studenter. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för utvecklingssamtal, lönesamtal, kompetensutvecklingsinsatser, rehabiliteringsåtgärder. Vidare ska gruppcheferna vara delaktig i rekrytering av lärare samt i arbetet med disciplinära ärenden rörande studenter. I övrigt bidra till Kompetensenhetens uppdrag.

Som gruppchef för grundutbildning vid kompetensenheten på HR-avdelningen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs på ett enhetligt sätt enligt polismyndighetens uppdragsbeskrivning för grundutbildningen
 • tillsammans med övriga gruppchefer vid grundutbildningen på lärosätena arbeta för enhetlighet och för att förutsättningarna för medarbetare som är tillfälligt placerade som lärare är jämlika beträffande lärarkollektivet och övriga medarbetare anställda vid polismyndigheten
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ingå i ledningsgruppen i sektionen för grundutbildningen
 • ingå i forum som respektive lärosäte bjuder in till för samverkan
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare samt övriga kompetensinsatser inom ramen för ARUBA
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
 • delaktig i attrahera- och rekryteringsarbetet till polisutbildningen

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen eller för funktionen annan relevant utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet, utbildningsfrågor
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

det är meriterande att du har

 • arbetat med kompetensutveckling genom utbildning i en komplex organisation
  ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av polisens verksamhet
 • chefs och/eller ledarskapsutbildning

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga att kunna skapa relationer
 • förmåga att kunna samarbeta internt och externt
 • en god självkännedom och är trygg i dig själv
 • förmåga att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

nformation om uppdraget lämnas av rekryterande chef Gunilla Gevreus, tfn 070-696 53 18

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsulter: Carla Vila Verde Vidén, tfn 010-563 64 95 och Charlotte Ryrberg, tfn 010-563 64 31

Fackliga företrädare

Fredrik Bergh/SACO, tfn 010-563 91 37
Sofia Ask/Polisförbundet, tfn 010-563 87 10
Johan Gertz/Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92
Karna Tillheden/SEKO Polisen, tfn 0732-490 422

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i av polismyndigheten ordnade lokaler i anslutning till Malmö lärosäte

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 18 februari 2020.  

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen