Gruppchef till utredningsgrupp 5 (Mark), Lokalpolisområde Borås

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra Götalands län

Utlyst

21 januari 2020

Ansök senast

20 februari 2020

Referensnummer

C34688/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 5 000 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Älvsborg
Polisområde Älvsborg omfattar 10 kommuner och är organiserat i två lokalpolisområden: Alingsås och Borås. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli. Lokalpolisområde (LPO) Borås består av Borås, Ulricehamn och Mark.

Nu söker vi en chef som på direkt nivå ska leda en av LPO Borås utredningsgrupper, Mark UT5. Gruppen består i dagsläget av ett tiotal utredare med såväl polisiär som civil bakgrund. Tillsammans ansvarar gruppen för utredningar innefattande mängdbrott och ungdomsbrott men även i förekommande andra typer av brott som kan hamna på lokalpolisområdet. Gruppen hanterar även de frihetsberövade i de ärenden som fördelas till dem. Rollen innebär även att du har personalansvar för de medarbetare som arbetar i reception och garage/vaktmästeri på polisstationen i Mark.

Arbetsbeskrivning

Som chef för en av utredningsgrupperna vid LPO Borås

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
  tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för en av utredningsgrupperna vid LPO Borås

har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen alternativt annan för befattningen relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom juridik eller beteendevetenskap
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • minst ett års erfarenhet av att arbeta med brottsutredning

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Tomas Stakeberg Jansson eller biträdande chef i Lpo Borås Stefan Gustafsson. Information angående rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult AnnaKarin Jungerfelt. Samtliga nås via Polisens växel, telefon 114 14.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST Polisen, SEKO Polisen. Samtliga nås via Polisens växel, telefon 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som polisinspektör alternativt handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Provanställning tillämpas om du inte är anställd inom Polismyndigheten.
 • Placering i Kinna

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 20 februari 2020. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med HR-direkt via växel 114 14.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen