Sektionschef till Polisoperativa enhet vid Noa, Ekobrottskansliet i Stockholm

Vi söker en polisiär sektionschef till Nationella Operativa avdelningen, Ekobrottskansliet med placering vid Ekobrottsmyndighetens polisoperativa enhet i Stockholm. Du är direkt underställt enhetschefen för Ekobrottskansliet. Vi söker dig som har erfaren

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

15 januari 2020

Ansök senast

05 februari 2020

Referensnummer

8/20

Arbetsplatsbeskrivning

Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Myndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam. Verksamheten leds gemensamt av åklagare och polis. Vid myndigheten finns även Polisoperativa enheter som bedriver underrättelseverksamhet och kvalificerat utredningsstöd i form av spaningsverksamhet och IT-forensisk verksamhet. Utvecklingsarbetet vid EBM sätter medarbetarnas kompetens och kunskap i centrum.

Arbetsbeskrivning

Som sektionschef för polisoperativa verksamheten vid Ekobrottskansliet/Ekobrottsmyndigheten

ska du
- underställd chefen Ekobrottskansliet ansvara för att
  Ekobrottskansliets uppdrag genomförs för verksamheten vid
  polisoperativa enheten
- tillsammans med andra polisoperativa chefer ansvara för
  verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i områdesledningsgruppen tillsammans med övriga chefer vid
  Ekobrottsmyndigheten i Stockholm
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och
  laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på
  helheten
- arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
- Samverka med bl a Polismyndigheten, Skatteverket och
  konkursförvaltare.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat
  som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken
  samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du
  förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som sektionschef för polisoperativa verksamheten vid Ekobrottskansliet/Ekobrottsmyndigheten

har du
• Polisexamen
• ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer  
  eller arbetsledare
• ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och
  resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna
  ansvarsområdet
• erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och
  utvecklingsarbete
• ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

besitter du
• förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
• förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra 
  samhällsaktörer
• förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
• förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl
  ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
• förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
• förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för
  att ta sig dit

Vi ser det även meriterande om du har:
• Chefs-och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt eller strategisk nivå
• erfarenhet av specifikt verksamhetsområde dvs Ekobrottsmyndighetens 
  brottskatalog och av att leda underrättelseverksamhet
• Kunskaper inom ekonomi och skatterätt
• Erfarenhet av spaningsarbete/underrättelsearbete
• Erfarenhet rörande återtagande av brottsvinster, penningtvätt eller annan
  typ av ekobrottsbekämpning
• God vana av att samverka med externa myndigheter

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Torbjörn Rosén, chef Ekobrottskansliet, 010-56 290 72

Information kan även fås av kommissarien på Polisoperativa enheten i Umeå, Tomas Andersson, 010-562 96 59

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Hr konsult Carl Runfors 0730-798 458.

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Sofia Ask, 010-56 387 10
Lokal representant: Kristina Windalen 010-56 29821

Övrig information

Anställning

  • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
  • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
  • Placering vid Noa, ekobrottskansliet/ekobrottsmyndigheten i Stockholm  
  • Förtroendearbetstid enligt lokalt kollektivavtal
    Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap krävs men du får gärna ha utländsk bakgrund.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 5 feb 2019 via e-post till jobb.noa@polisen.se.
Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.
Märk din ansökan med ref.nr. 8/20 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr 8/20 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen