Chef till sektionen förvaltningsrätt Nord vid Rättsavdelningen

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Västerbottens län

Utlyst

30 januari 2020

Ansök senast

24 februari 2020

Referensnummer

A048.164/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Rättsavdelningen ansvarar för rättslig styrning och stöd, informationsförvaltning samt förvaltningsrättslig verksamhet. Rättsavdelningen har ca 740 anställda och består av tre processenheter och sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli.

Rättsenhet Nord är en av de sju regionalt placerade rättsenheterna och har ca 80 medarbetare som finns spridda i regionen. Vid enheten finns en grupp inom respektive verksamhetsområde rättstillämpning och informationsförvaltning samt en sektion med fyra grupper inom förvaltningsrättens område.

Förvaltningsrättsverksamhet
Processenheten för förvaltningsrätt ansvarar för att styra, utveckla och följa upp Polismyndighetens förvaltningsrättsliga verksamhet. Enheten svarar för nationella kontakter med andra myndigheter inom verksamhetsområdet.

Sektionen för förvaltningsrätt ansvarar för att handlägga de förvaltningsrättsärenden som rättsavdelningen har funktionsansvar för enligt Polismyndighetens arbetsordning, huvudsakligen handläggning av vapen-, ordningslags-, parkerings- och förordnandeärenden. Arbetet vid sektionen innebär bland annat att göra juridiska bedömningar och fatta beslut i förekommande ärenden, inhämta yttranden från andra myndigheter, genomföra inspektioner m.m. Även fysisk hantering av vapen ingår.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för sektionen förvaltningsrätt Nord och som har ett stort engagemang och intresse för ledarskap, juridik och kvalificerad ärendehandläggning samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag vid Sveriges största myndighet. Du är direkt underställd chefen för rättsenhet Nord och ingår i dennes ledningsgrupp. Sektionen har nära 50 medarbetare och som sektionschef kommer du att ha fyra direkt underställda chefer. Dessa står under din arbetsledning och du ansvarar för deras arbetsmiljö.

Det geografiska ansvarsområdet för sektionen omfattar de fyra nordligaste länen. Du kommer vara placerad i Umeå eller annan ort enligt överenskommelse och du kommer att resa för att träffa en del av dina medarbetare och samverkanspartners.

Arbetsbeskrivning

Som chef för sektionen förvaltningsrätt Nord

ska du

 • tillsammans med din ledningsgrupp ansvara för att enhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med din ledningsgrupp ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionala rättsenhetens ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • ansvara för sektionens resultat
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.


är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina gruppchefer och deras medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen

har du

 • för funktionsområdet relevant examen såsom juristexamen eller motsvarande
 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • körkort B


besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit


Det är meriterande om du genomgått något av polisens chefsprogram eller gått en motsvarande utbildning.

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av chef rättsenhet Nord, Monica Rickardsson, telefon 010 56 826 12.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Gunnar Stenvall, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO: Fredrik Bergh, telefon 010 563 91 37
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas
 • Placeringsort Umeå eller annan ort efter överenskommelse
 • Vi tillämpar förtroendearbetstid

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24 februari 2020. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A048.164/2020 i mailets ärendemening. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering/


Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen