Sektionschef till Regionala Utredningsenheten i Region Syd, Utredningssektionen

Organisation

Polisregion Syd

Län

Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län

Utlyst

29 januari 2020

Ansök senast

19 februari 2020

Referensnummer

A044.909/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du leda ett spännande och utmanande utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare och chefer vid den regionala utredningsenheten? Är du en modig förändringsledare med blick för helheten, tydligt resultatfokus och förmåga att få andra att växa? Då är du välkommen till Regionala Utredningsenheten i Region Syd och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag.

Polisregion Syd
Polisregion Syd består av Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Regionens huvudort är Malmö. I regionen arbetar cirka 4 900 medarbetare.

Regionala Utredningsenheten
Regionala Utredningsenhetens uppdrag är att tillsammans med polisområden driva och utveckla utredningsverksamheten och att vara en gränsöverskridande utredningsresurs tillsammans med Polis i övriga länder inom/ utom EU. Vid enheten organiseras specialistfunktioner inom sju sektioner som utreder bland annat grov organiserad brottslighet, IT-brott, Arbetsmiljöbrott och Bedrägeriärenden samt har regionalt ansvar för bl.a. aktionsgrupper, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete, regional spaningsverksamhet, forensisk verksamhet och bekämpandet av människohandel. Regionala Utredningsenhetens verksamhet finns i hela Region Syd och har drygt 500 medarbetare.

Vid Regionala Utredningsenheten pågår kontinuerligt förändringsarbeten som givet den nuvarande samhällsutvecklingen syftar till att stärka enhetens kapacitet att framgångsrikt, såväl idag som på sikt, hantera komplexa utredningsärenden.

Nu söker vi en utvecklingsorienterad sektionschef med placering i Malmö till Utredningssektionen.

Utredningssektionen
Utredningssektionens medarbetare är organiserade i utredningsgrupper som bland annat hanterar demokrati- och hatbrott samt specialstraffrättsliga brott. Brottssamordning- och ärendesamordningsgrupper finns också på Utredningssektionen. Vid sektionen finns även samordningsansvar gällande regionens förmåga att utreda grova våldsbrott enligt metodstödet PUG. Sektionschefen leder och utvecklar verksamheten genom sin ledningsgrupp i vilken nio gruppchefer ingår. Ledningsgruppen har under det kommande året ett särskilt ansvar att stärka utredningskapaciteten i penningtvättsärenden samt att öka analytikerförmågan inom enheten. För att skapa förutsättningar att bedriva ett kvalitativt utvecklingsarbete kommer under 2020 ledningsstödet inom sektionen att förstärkas.

Arbetsbeskrivning

I uppdraget som sektionschef leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare och gruppchefer. Vi förväntar oss att du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten, mål och resultat.

Som sektionschef är du direkt underställd chefen för regionala utredningsenheten och ingår i dennes ledningsgrupp som ansvarar för enhetens operativa verksamhet likväl som dess långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. Genom ditt aktiva deltagande i ledningsgruppen förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat liksom till att stärka utredningsenhetens attraktionskraft som arbetsplats att verka vid.

I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där intern, extern och nationell samverkan med olika aktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Arbetet ställer krav på verksamhetsavvägda att kunna göra prioriteringar samt på övergripande ansvar utifrån ett helhetsperspektiv. Förmåga att snabbt ta in ny kunskap samt en tydlig kommunikativ förmåga, såväl skriftlig som muntlig, är avgörande för tjänsten. Du förväntas ingå i beredskap inom kriminalpolisverksamhet och/eller stabsverksamhet.

Som chef vid utredningssektionen

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningsenhetens ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef vid utredningssektionen

har du 

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer 
 • minst sex månaders erfarenhet av att med budgetansvar driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
 • akademisk examen alternativt polisexamen
 • erfarenhet av att arbeta i kriminalpolisverksamhet
 • FU-ledarutbildningen (den kortare versionen ), alternativt att ha verkat som FU-ledare i minst 6 månader
 • behärskar engelska i tal och skrift
 • erfarenhet av såväl fackliga kontakter som mediakontakter
 • körkort, lägst behörighet B

Meriterande

 • stabsutbildning alternativt erfarenhet av stabstjänstgöring

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

För att vara framgångsrik i uppdraget som sektionschef ser vi att du är inlyssnande, har mycket god samarbetsförmåga, känsla för kvalitet och hög arbetskapacitet. Genom ditt coachande ledarskap och din förmåga att tydligt förmedla verksamhetens riktning skapar du förutsättningar för ett medarbetardrivet utvecklingsarbete med fokus på mål och resultat.

Med anledningen av uppdragens karaktär och de sammanhang som sektionscheferna är satta att verka i kommer mycket stor vikt att läggas vid ledarskapsförmågor samt personlig lämplighet.


Se hela kravprofilen här

Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Petra Stenkula.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Iwona Appelqvist
Båda nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Saco-S – Kjell Frisdal, mobil: 0703-56 48 71
Polisförbundet, ST, SEKO Polisen nås genom polisens växel 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som kommissarie/sakkunnig med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
 • Placering vid Regionala Utredningsenheten i Malmö
 • Förtroendearbetstid vid överenskommelse.
 • Du förväntas ingå i beredskap inom kriminalpolisverksamhet och/eller stabsverksamhet.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 19 februari 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A044.909/2020 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A044.909/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Polis A044.909/2020digheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen