Chef till Lokalpolisområde Linköping

Är du redo för förändring och en större utmaning? Har du blick för helheten och brinner för samverkan och dialog? Är du en ledare med ett tydligt resultatfokus och förmåga att få andra att växa?

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

24 juli 2020

Ansök senast

18 augusti 2020

Referensnummer

A422.566/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst består av Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län, där 2586 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 35 kommunerna. Verksamheten är organiserad i tre polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli.

Polisområde Östergötland ansvarar för den operativa polisverksamheten i Östergötlands län. Totalt arbetar 785 personer inom polisområdet fördelade på tre lokalpolisområden, en utredningssektion och ett kansli. 

Lokalpolisområde Linköping har verksamhetsgrupper inom IGV, utredning samt stöd och service. Området omfattar Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommuner, huvudorten är Linköping med drygt 160 000 invånare.

Arbetsbeskrivning

Som ledare i Polisområde Östergötland delar du våra värden som innebär att vi strävar efter att vara;

 • tydliga, uppriktiga och modiga i vårt sätt att kommunicera
 • respektfulla och ansvarstagande
 • tillitsskapande genom att våga släppa kontrollen och bygga relationer över gränser
 • hållbara genom att vara tydliga med våra förväntningar och utgår från att alla gör sitt bästa liksom att ha balans i privat- och arbetsliv
 • stödjande genom att vi ger varandra återkoppling


Arbetsbeskrivning

Som lokalpolisområdeschef har du ett viktigt uppdrag att driva och utveckla verksamheten inom LPO Linköping. För att lyckas med uppdraget behöver du ställa frågan vad som är bäst för helheten och samverka över områdets och regionens gränser. Du leder och ansvarar för verksamheterna BF-IGV, Utredning och Stöd/Service. I uppdraget ingår ett utåtriktat arbete där samverkan med kommuner, myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang. Vi förväntar oss att du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

 

En viktig fråga som du kommer att driva är kulturfrågan, dvs hur vi är mot varandra och våra medborgare. Vi tror att en framgångsfaktor för att få en god verksamhet är att ha en bra arbetsmiljö för alla anställda och ett gott förhållningssätt gentemot medborgarna. Du är direkt underställd chefen för polisområde Östergötland och ingår i dennes ledningsgrupp. Genom ditt aktiva deltagande i polisområdets ledningsgrupp förväntas du bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat liksom till att stärka polisområde Östergötlands attraktionskraft som arbetsplats att verka vid. Du kan, efter utbildning, komma att ingå i regionens polischefsberedskap samt  komma att verka i rollen som kommenderingschef.

Vi söker dig som har polisexamen och aktuell chefserfarenhet från lägst indirekt nivå. För att vara behörig att söka tjänsten måste du ha haft den erfarenheten i minst ett år.

Som chef för lokalpolisområde Linköping


ska du 

 • ingå i polisområde Östergötlands ledningsgrupp
 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • leda lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ta särskilt ansvar för att leda och utveckla utredningsverksamheten i lokalpolisområdet samt ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
 • driva och utveckla samverkan med kommuner och lokalsamhället
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du 

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential. 

 

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års aktuell erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete 
 • ingått i ledningsgrupp
 • polisexamen

meriterande

 • gedigen erfarenhet av brottsförebyggande, utrednings och ingripandeverksamhet
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen erfarenhet från stabsarbete
 • chefs- och ledarskapsutbildning på indirekt och/eller strategisk nivå

besitter du 

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare 
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer 
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 
 •  

 Se hela kravprofilen för Chef LPO Linköping här 


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som en del i urvalsprocessen kommer personlighets- och problemlösningstest att användas. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara. 

 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Chef Polisområde Christian Winkler 0705-799 610, e-post christian.winkler@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Ingrid Hammer Larses,073-026 37 32, e-post ingrid.hammer-larses@polisen.se.

 

Fackliga företrädare

Kerstin Sjöberg, Polisförbundet, telefon 070 518 57 60

Nina Wenegård. ST, telefon 0730-66 41 92

Karna Tillheden, som har telefonnummer 010 – 561 66 27.

Ove Callheim, SACO-S, telefon 010 568 51 87

Övrig information

Anställning

 • Anställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Anställningen kan inledas med 6 mån provanställning. Gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom polismyndigheten.
 • Geografisk placering är Linköping

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 18 augusti via e-post till jobb.chef@polisen.se Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref nr A422.566/2020 i mejlets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref nr A422.566/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 32 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Sök jobbet

Ansök via e-post