Enhetschef till rättsavdelningen, rättsenhet Nord

Organisation

Polisregion Nord

Län

Västerbottens län

Utlyst

15 juli 2020

Ansök senast

15 augusti 2020

Referensnummer

A399.666/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är organiserad i sju polisregioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. De gemensamma avdelningarnas uppdrag är att tillgodose ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär inom respektive ansvarsområde. Avdelningarna har ansvar för all verksamhet inom respektive funktion vilket innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Utifrån principen tillgänglighet och professionalitet ska avdelningarna skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten.

Rättsavdelningen inom Polismyndigheten ansvarar för rättslig styrning och stöd, förvaltningsrättslig verksamhet samt informationsförvaltning. Den har ca 795 anställda och består av tre processenheter och sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli som lyder direkt under avdelningschefen. Vi söker nu en rättschef till rättsenhet Nord.

Rättsenheten i region Nord består av ca 70 medarbetare spridda i regionen. De regionala funktionerna ansvarar för att ge juridiskt stöd till såväl det operativa arbetet som ledningen inom respektive polisregion. I de regionala funktionerna ingår även verksamhetsområdena informationsförvaltning och förvaltningsrätt. Det innebär att du som enhetschef för rättsenheten har ett ansvar för dessa områden inom regionen. Du ingår i såväl rättsavdelningens nationella ledningsgrupp som polisregion Nords ledningsgrupp.

Arbetsbeskrivning

Inom rättsenheten har du som enhetschef tre direktrapporterande chefer, varav en har fyra underlydande chefer.

Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ledarskap och en gedigen juridisk bakgrund inom rättsväsendet. Som strategisk chef ansvarar du, tillsammans med ledningsgruppen, för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. 

Som Enhetschef för rättsenhet Nord

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att rättsavdelningens uppdrag genomförs samt driva enhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för enhetens resultat
 • ingå i avdelningens ledningsgrupp och i regionens strategiska ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som Enhetschef för rättsenhet Nord  

har du

 • juridisk examen
 • flerårig erfarenhet från arbete inom rättsväsendet, Regeringskansliet eller motsvarande
 • gedigen erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • chefs-och ledarskapsutbildning för strategisk nivå (meriterande)

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

  När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kravprofil Enhetschef rättsenhet Nord

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Ulrika Lundström,
010- 563 75 65, ulrika-g.lundstrom@polisen.se eller Jessica Ölvestad
(svarar under Ulrikas semester), 070-609 87 65, jessica.olvestad@polisen.se.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult Maria Uebel 073-803 48 76, maria.uebel@polisen.se. Finns tillgänglig från 10 augusti.

Fackliga företrädare

SACO: Anna Owens, telefon 010 563 48 81

Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10

Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92

Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Samtliga företrädare nås också via Polismyndighetens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • placering vid polisregion Nord i Umeå. Rollen innebär vissa resor inom regionen.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 15 augusti 2020 via e-post till jobb.chef@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A399.666/2020 i mailets ärendemening.

I din ansökan vill vi att du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr xx/x via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 augusti!

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansök via e-post