Gruppchef till NIGS-grupp (BF/IGV 15) - LPO Västerås

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Västmanlands län

Utlyst

15 juli 2020

Ansök senast

19 augusti 2020

Referensnummer

C40543/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Region Mitt har ca 2200 anställda. Regionen består av de tre polisområdena Uppsala, Västmanland och Gävleborg, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Västmanland består av ett områdeskansli, en utredningssektion och tre lokalpolisområden Västerås, Västra Mälardalen och Norra. Polisområdets verksamhet innefattar såväl ingripande- som brottsförebyggande uppdrag samt utredningsverksamhet.

Vi söker nu en gruppchef för NIGS-gruppen med placering LPO Västerås som trivs med att arbeta i en flexibel och tempofylld miljö. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.

Lokalpolisområde Västerås består av stationsbefäl och jourförundersökningsledare, stöd-/ servicegrupper, utredningsgrupper samt BF/IGV- grupper.

Arbetsbeskrivning

Ditt uppdrag är gruppchef för ingripandespanare i den yttre spaningsverksamheten. BF/IGV 15 är en grupp med NIGS-förmåga som arbetar civilt med ingripandespaning. Dina medarbetare arbetar oftast i grupp, men vissa uppdrag kan även ske på individuell nivå. Gruppchefsuppdraget innebär både att följa gruppen i yttre tjänst samt inre administrativ tjänstgöring. Som gruppchef är du en del av Lokalpolisområdets ledningsgrupp och kommer ha uppdrag, tex inom ramen för attraktiv arbetsplats och attraktiv samarbetspartner.

Verksamheten riktar sig företrädesvis mot den lokala problembilden och specificeras genom lokal operativ inriktning. Arbetet bedrivs normalt sett utan hemliga tvångsmedel och genom kortare spaningsinsatser. Flera olika uppdrag och ärenden kan pågå samtidigt. Då arbetsuppgifterna är varierande kommer gruppens arbetstidsförläggning vara veckoplanering.

Arbetssättet följer ett relativt nytt nationellt koncept och behöver implementeras för att på bästa ändamålsenliga sätt bidra till att verksamhetens mål uppnås.

Som chef för NIGS-grupp (BF/IGV 15) vid LPO Västerås

ska du
•inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
•tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
•ingå i LPO Västerås ledningsgrupp
•ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
•ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
•företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
•verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
•arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
•ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för NIGS-grupp (BF/IGV 15) vid LPO Västerås

har du
•minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
•Polisexamen och med fördel för funktionen övrig relevant examen/utbildning
•erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
•med fördel erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
•förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
•förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
•förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
•förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
•förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
•förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av: Sara Ekström, 010-566 89 38 eller Joanna Jonasson, 010-567 59 33.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: Lina Rytzler, 0722478647 eller Joanna Lindgren, 010-567 52 81.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO nås via polisens växel på 11414.

Övrig information

Fullständig kravprofil: GC NIGS (BF/IGV 15) LPO Västerås


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Anställning
•Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
•Arbetsort: Västerås
•Tillträde: enligt överenskommelse

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 19/8 2019.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet: kontakta berörd HR-konsult.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg