Gruppchef, Kansli- & Utredningsgrupp Spaningssektionen & Grova Brottssektionen

Vill du vara med och utforma Spaningssektionens och Grova brottssektionens nya Kansli- & Utredningsgrupp?

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

30 juni 2020

Ansök senast

27 augusti 2020

Referensnummer

C40678/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm Nord har under de senaste åren genomfört ett utvecklingsarbete mot de grova brotten där man sedan mars 2020 skapat en Grova brottssektion och en Spaningssektion, vilka båda är placerade i Solna. I PO Stockholm Nord finns en drivkraft att likrikta och sammansvetsa Spaningssektionen och Grova brottssektionen, och ett led i det blir att utforma en gemensam kansli- & utredningsgrupp och göra verksamheterna redo för att ta nästa steg på vägen.

Vi har en vilja att dela med oss och vi utför våra arbetsuppgifter tillsammans för att skapa effekt och samhällsnytta. Vår arbetsplats präglas av samarbete och engagemang. Vår vision är att varje medarbetare är vår främsta resurs. Vi har olika bakgrund, yrkesroller och intressen men vi har en sak gemensamt; att jobba för att minska den grova organiserade brottsligheten. Att vara lyhörd, respektfull och engagerad i mötet med människor är en viktig egenskap.

Spaningssektionen har som huvuduppdrag att fortsätta mot inriktningen GOB2022. GOB2022 innebär att sektionen i huvudsak ska arbeta mot PO Stockholm Nords samlade lägesbild kring organiserad brottslighet med fokus på: Illegala vapen, Kriminella nätverk, Narkotika & Kriminella förebilder.

Grova brottssektionen utreder företrädelsevis de mest grova och komplexa brotten i polisområdet och ansvarar även för kunskapsspridning och ärendevalidering mot övriga polisområdets utredningsverksamheter.

Gruppchefer på direkt nivå har en anställning som polisinspektör och har ett förordnande som är tidsbegränsat på fyra år med möjlighet till förlängning. Rekryteringen innebär att även du som är polisassistent är behörig att söka, och kommer vid eventuell ny anställning bli polisinspektör.

Arbetsbeskrivning

OM TJÄNSTEN

Som gruppchef för Kansli- & utredningsgruppen för Spaningssektionen och Grova brottssektionen har du ett verksamhetsansvar och personalansvar i en grupp med både operativa och administrativa funktioner. Du kommer även att ingå i de båda sektionernas strategiska ledningsgrupper och vara den som planerar, följer upp och utvecklar verksamheten som omfattas av kansligruppens uppdrag. Du kommer ha ett nära samarbete med båda sektionernas gruppchefsgrupper och vara länken till övriga polisområdets kanslichefer.

Vi ser att tjänsten är en blandning mellan direkt ledarskap med en strategisk inriktning. Vi tror på ett aktivt medarbetarskap där du som anställd har alla möjligheter att utveckla ditt ledarskap samt påverka din och gruppens arbetssituation. Det ska även vara naturligt att du tar ansvar för hela verksamhetens uppdrag och att det utförs tillsammans med dina medarbetare för att främja sektionens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.
Vi jobbar för en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar.

OM CHEFSUPPDRAGET

Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Den direkta chefen har en helhetssyn på arbetet vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Ledarskapet baseras på dialog och öppen kommunikation och är anpassat till situationen och individen. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete.

Kvalifikationer

ÖNSKVÄRD KOMPETENS

Vi tar för givet att du kan samarbeta med dina kollegor, och utifrån dina ledarskapsförmågor motivera, stötta och skapa goda förutsättningar för din personal att nå sin fulla potential. Det är en viktig förutsättning i vår verksamhet där teamwork är en stark indikator för framgång i våra uppdrag. Hos oss vill vi även att de bästa idéerna vinner mark, och det kräver en prestigelöshet inför sig själv och för uppgiften tillsammans når vi alltid framgångar, oavsett om det gäller arbetssätt, arbetstider eller kriminella nätverk.

Ditt intresse för verksamhetsutveckling ser vi som ett tecken på din nyfikenhet och kreativitet. Och även dina personliga egenskaper kommer det fästas stor vikt vid, när vi engagerat löser våra uppdrag. Verbala förmågor är alltid välkomna, men det är lika viktigt att kunna uttrycka sig i skrift då vi arbetar i tydliga processer där framgång mäts i både kommunikation och dokumentation. Vi ser att du med din förmåga att strukturera information och skapa överblick stöttar respektive ledningsgrupp med det långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbetet.

VI SÖKER DIG SOM HAR:

• Svensk polisutbildning och/eller akademisk examen inom t.ex. juridik eller annat som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande.
• Erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde.
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Svenskt medborgarskap.

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Lisa Granqvist, Sektionschef Grova brott PO Stockholm Nord
Telefon: 073-331 55 90

Stephan Kiernan, Sektionschef Spaningssektionen PO Stockholm Nord
Telefon: 070-895 30 46

Erika Sandell, HR konsult
Telefon: 010-563 73 65

Fackliga företrädare

SACO, Polisförbundet, ST och SEKO

Telefon: Nås via polisens växel 114 14

Övrig information

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Veckoplanerad, 40 timmar/vecka.
Placeringsort: Solna, Stockholm.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult.

Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.

En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg