Gruppchef till Brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen(BOPS), Regionala Utredningsenheten, Utredningssektionen, Polisregion Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län, Värmlands län

Utlyst

28 juli 2020

Ansök senast

13 augusti 2020

Referensnummer

A421.132/2020

Arbetsplatsbeskrivning

Om arbetsplatsen

Utredningsenheten

Utredningsenheten är organiserad i fyra sektioner: aktionssektionen, forensiska sektionen, it-brottscentrum samt utredningssektionen. Utredningsenheten bedriver, i nära samverkan med andra enheter, polisområden och lokalpolisområden, stödverksamhet och utrednings verksamhet över hela Region Bergslagen. Samtidigt har Utredningsenheten ett flertal regionala processansvar, där enheten och sektionerna samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv.

Utredningssektionen

Utredningssektionen ingår i den regionala utredningsenheten och består för närvarade av sju grupper med delvis varierande verksamhetsinriktningar. En av grupperna hanterar idag brottsoffer- och personalsäkerhetsfrågor samt även frågor gällande avhopparverksamheten. Gruppens främsta uppgift är att genomföra bedömningar av skyddsbehov, genomföra skyddsåtgärder baserade på utförda riskanalyser på individnivå samt följa upp kontaktbehov.

 

 

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en gruppchef till Brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen med placering i Dalarna eller Värmland

I rollen som gruppchef leder du verksamheten tillsammans med mycket engagerade medarbetare. Du utövar ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Vi förespråkar ett modernt ledarskap som också kännetecknas av helhetssyn och samarbete.

Ditt huvuduppdrag är bland annat inriktat på att kunna hantera stora ärendeflöden, göra verksamhetsavvägda prioriteringar samt fatta beslut i det minutoperativa skyddsarbetet. I uppdraget ingår att vidareutveckla verksamheten samt att skapa motivation hos medarbetarna för att tillsammans klara av verksamhetens utmaningar särskilt när det gäller de ibland förekommande arbetsintensiva perioderna. Som en del av sektionens ledningsgrupp medverkar du i att utveckla strategier för att nå våra mål samt följa upp mål, prestationer och kvalitet.

I uppdraget ingår också ett utåtriktat arbete där samverkan med myndigheter, medborgare och andra samhällsaktörer är centralt utifrån det brottsförebyggande arbetet, förtroende och engagemang.

Som chef för Brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen: 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du

 • minst sex månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden
 • polisexamen och/eller annan för funktionen relevant högskoleutbildning
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • svenskt medborgarskap

meriterande

 • ingått i ledningsforum
 • erfarenhet av att leda mot uppsatta mål och resultat
 • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
 • erfarenhet av brottsförebyggande arbete samt att bedriva brottsutredningar
 • erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationer

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Anna Hallqvist. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR-konsult, Joanna Lindgren.

Båda nås via polisens växel 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, ST, SEKO nås genom polisens växel 114 14,
Saco-S, Kjell Frisdal nås via mobil: 070-356 48 71

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning som polisinspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning (gäller sökande som ej har pågående tillsvidareanställning inom Polismyndigheten)
– Placering vid Utredningssektionen i Dalarna eller Värmland
– Förtroendearbetstid vid överenskommelse

Fullständig kravprofil: Gruppchef till BOPS med placering i Dalarna eller Värmland

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 13 augusti 2020 via e-post till jobb.bergslagen@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr A421.132/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A421.132/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post